|

Протокол от заседанието на ТК – секция „Плувка“

Протокол

От заседание на Техническа Комисия секция „Плувка „ към БФРС 20.01.2021г.

Днес 20.01.2021 по решение на председателят на секция Плувка към БФРС, бе свикана техническа комися по Вайбър със следният дневен ред:

Дневен ред :

1.Избор или премахване на  членове на  ТК .
2.Добавяне на нови точки към дневният ред.
3. Уточняване на дати за ДСП секция плувка 2021
4. Избор на Главен съдия и помощник главен съдия в това число и двама секторни съдий.
5. Бюджет за 2021г
6. Други

 

Присъстват:

 

Даниел Спасов-председател

Димитър Балтаков

Ивайло Христов

Петър Лазаров

Димитър Петров

Георги Георгиев

Георги Стефанов

Калин Запрянов

Симон Симонян

Стоян Стоянов

 

След направена проверка от заседанието на ТК отсъства един от членовете й – Атанас Кюрчиев.Кворум е налице и се пристъпва към дневния ред.

 

 

1.Избор или премахване на  членове на  ТК .

Поради възникнал казус –Присъствието  на двама членове от един отбор, не би било редно и колегиално към всички отбори,относно вземане на решения по дадени въпроси.Като в последствие Георги Георгиев взе решение да напусне Техническа комисия.

2.Добавяне на нови точки към дневният ред.

По предложение на Ивайло Христов  като точка 4 в дневния ред бе записана :

При невъзможност за провеждането на кръг от ДСП не се заменя датата ,а се играе следващият кръг.

 

  1. Уточняване на дати за ДСП секция плувка 2021- поради съвпадение с календара на FIPS съгласувахме да променим датите.

I кръг – Гребен канал – Пловдив  22 – 25 април 2021 г.

II кръг – Езерото в Шумен – 20 – 23 май 2021 г.

III кръг – Езерото Мандра до Бургас – 24 – 27 юни 2021 г. – нова дата 10-13 юни 2021г.

IV кръг – Езерото Мандра до Бургас – 15 – 18 юли 2021 г. – нова дата 22-25 юли 2021г.

Гласувано с пълно мнозинство.

 

4.При невъзможност за провеждането на кръг от ДСП не се заменя датата ,а се играе следващият кръг.

Гласувано с пълно мнозинство.

 

  1. Избор на Главен съдия и помощник главен съдия в това число и двама секторни съдий.

Даниел Спасов-Главен съдия

Станислав Банков- помощник главен съдия

Гласувано с пълно мнозинство.

 

  1. Бюджет за 2021г

 

За 2021 г за провеждането на ДСП, бе прието за организиране на кръг от шампионата всеки отбор да заплати по 200 лв на кръг или общо 800 лв за 4 кръга и картотеки на състезателите не по късно от 15 дни преди първият кръг.

Гласувано с пълно мнозинство .

 

  1. Други

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor