Критерии за селекция на национален отбор на секция плувка

Приема се, първите трима състезатели, класиралите се от 1-во до 3-то място от ДП за сезона, стават членове на Националният Отбор за СП от текущият сезон. Те имат право да изберат дали ще участват на СП от текущият сезон или на ЕП от следващият сезон. Останалите членове на отбора – двама състезатели и една резерва,се избират от ТК на БФРС. Тази Комисия определя и Треньора и Делегата на НО.

Приема се, че класиралите се състезатели от текущият сезон от 4то до 6-то място, са сигурни членове на НО за участие на ЕП за следващият сезон. Те няма да бъдат селектирани, единствено при условие, че са участвали в НО на СП от текущият сезон.     Това означава, че всеки състезател, класирал се от 1-во до 6-то място на ДП от текущият сезон, може да вземе участие и на двете първенства. Останалият състав се допълва от ТК на БФРС, следвайки изложените принципи, но по преценка на Комисията.

Всички кандидати за НО, трябва да са наясно, че селекцията на хората за НО се прави от ТК, а в крайна сметка съставите се утвърждават от УС на БФРС. Хората се избират по най-различни критерии и се взимат предвид редица техни качества, но също така и недостатъци и наложени наказания, ако имат такива.

адаптирано от webpossessor