За нас

Данни БФРС

Седалище гр. София
Пощ код 1040
Адрес бул. Витоша 31-33 ет.4
Председател Георги Михайлов Стефанов
Гл. секретар

„Връзки с обществеността“

Валентин Симеонов Симов 0887983838

Станил Венелинов Йотов 0886796840

E-mail bfrs@abv.bg
ЕИК по Булстат 131043278
Международна спортна организация FEDERATION INTERNATIONALE DE LA PECHE SPORTIVE EN EAU DOUCE

 

Банкова сметка: БФРС, Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG72SOMB91301036523601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изтеглете от тук
Download from here

адаптирано от webpossessor