Начало » Документи Всички публикации от категория “Документи”

Предложения на БФРС за промени в Закона за рибарството

Уважаеми колеги, представяме ви предложенията на БФРС за изменение и допълнение на предложения Закон за изменение и  допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите: В чл.2, ал.1 след думите „Рибностопанските обекти” се добавя думите „и рибния ресурс в тях”. Ал. Придобива следния текст: „ (1) Рибностопанските обекти и рибния ресурс в тях са собственост на държавата […]

Публикувано в Документи от Управителния съвет,Новини,Нормативни документи | Четете още »

БФРС организира курс за инструктори по спортен риболов

Българската федерация по риболовни спортове, съвместно с Центъра за следдипломна квалификация към НСА „Васил Левски“, организира курс за инструктори по спортен риболов. Занятията ще започнат в края на ноември или началото на декември, и ще продължат общо 6 месеца. Напомняме, че съгласно последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, касаещи спортно-педагогическите кадри, наличието […]

Публикувано в Документи от Управителния съвет,Естествена стръв,Изкуствена стръв,На лед,На муха,На плувка,Новини,Риболовни секции,Фидер,Шаран | Четете още »

Събрание на ТК към секция „Плувка“ – 9 октомври, Пловдив

БФРС съобщава, че събранието на Техническата комисия към секция „Плувка“ ще се проведе на 9 октомври, петък, от 17.00 часа в хотел „Острова“ до гребния канал в Пловдив. Дневен ред Определяне на Държавния спортен календар за 2021 г. Предложения и избор на нов председател на секция „Плувка“ Разни

Публикувано в Документи от Управителния съвет,На плувка,Новини | Четете още »

БФРС подписа договор за сътрудничество с ИАРА (документи)

Българската федерация по риболовни спортове вече има договор за сътрудничество с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Споразумението, подписано от изпълнителния директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов и председателя на федерацията Георги Михалов, урежда как ще се провежда бъдещото партньорство, чиято основна цел е опазването на рибното богатство в България. За целта БФРС ще […]

Публикувано в Документи от Управителния съвет,Новини | Четете още »

Предложенията на БФРС за предстоящите изменения в ЗРА

Уважаеми колеги, както вероятно знаете, предстои да бъдат приети промени в Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА). БФРС, като участник в работната група, предложи изменения, с които може да се запознаете по-долу. Предложения БФРС за изменение и допълнение на предложения ЗИД на ЗРА В чл.2, ал.1 след думите „Рибностопанските обекти” се добавя думите „и рибния […]

Публикувано в Документи от Управителния съвет,Новини | Четете още »

Риболовните организации искат специален режим за пресъхващите водоеми

Трите най-големи организации на риболовците в България – Българската федерация по риболовни спортове, Съюза на ловците и риболовците в България и Централната рибноопазваща организация, предлагат въвеждане на временен режим на риболов „хвани и пусни” във водоеми и реки, които са на критичния минимум от обема си. Както е известно, в момента значителна част от язовирите […]

Публикувано в Документи от Управителния съвет,Новини | Четете още »

Проект за споразумение между ИАРА и БФРС

Уважаеми колеги, предлагаме на вашето внимание проекта за споразумение за съвместна дейност между Българската федерация по риболовни спортове и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО   №……………/……………2020 г.    Днес, ……………2020 г., в град Бургас, между:   ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ (ИАРА), гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, […]

Публикувано в Документи от Управителния съвет,Новини | Четете още »

Важно! Относно провеждането на състезания

Уважаеми колеги, във връзка с постъпили запитвания до ръководството на БФРС относно това дали има забрана за провеждане на спортни състезания, в това число и такива по риболов, ви уведомяваме следното: днес, 15 юли 2020 г., в заповед РД-01-403 на здравния министър Кирил Ананиев е посочено, че „всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен […]

Публикувано в Документи,Новини | Четете още »

Важно! Предлагани промени в Закона за рибарството и аквакултурите

Предлаганите промени в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) вече са налични за общественото обсъждане, което ще се проведе във вторник, 14 юли. Най-важното, касаещо състезателния риболов, е това, че вече по закон ще се спира хаотичното и нелегално провеждане на състезания и турнири. Всеки организатор ще бъде задължен най-малко 7 дни преди турнира да […]

Публикувано в Новини,Нормативни документи | Четете още »

Ето кой ще ни представя на световните по фидер през 2021 г.

Въз основа на възраженията, подадени от клубовете „Олимпик 2002” и „Вижън” по точка 3. „Обсъждане протокол номер 16 на ТК към Секция „Фидер“, УС на БФРС само с един глас въздържал се единодушно прие протокола с единствено изменение: „Националният клубен шампион от ДСК за 2019 г. и националният клубен шампион от ДСК за 2020 г. […]

Публикувано в Документи,Документи от Управителния съвет,Новини,Фидер | Четете още »

адаптирано от webpossessor