БФРС получи лицензия до 2016г

Със заповед от 17 февруари 2012г министър Свилен Нейков поднови лицензията на Българската федерация по риболовни спортове до 19.02.2020г. В края на декември БФРС е подала документи за подновяване на лиценза, които са разгледани от Комисията по лицензиране и атестиране. Внесените документи отговарят на изискванията за лицензиране на спортните организации и БФРС е била лицензирана.

адаптирано от webpossessor