|

БФРС организира курс за инструктори по спортен риболов

Българската федерация по риболовни спортове, съвместно с Центъра за следдипломна квалификация към НСА „Васил Левски“, организира курс за инструктори по спортен риболов. Занятията ще продължат общо 6 месеца.

Напомняме, че съгласно последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, касаещи спортно-педагогическите кадри, наличието на поне един дипломиран инструктор е задължително условие за всеки клуб да получи спортен лиценз от Министерството на младежта и спорта, за да развива легална спортно-състезателна и тренировъчна дейност. Именно с тази цел се организира и въпросният курс, след като по-рано тази година вече беше проведен първият по тази нова за България специалност. 20 курсисти издържаха успешно изпитите, и вече имат дипломи за инструктори по спортен риболов.

Курсът се провежда два дни седмично, в предишния занятията бяха в петък следобед и събота цял ден – в НСА за всички учебни дисциплини, с изключение на специалната подготовка по спортен риболов. В случай на забрана за провеждане на присъствени занятия заради епидемията с Ковид-19, курсът ще се проведе дистанционно, както стана с голяма част от дисциплините в предишния курс. В края на курса се полага държавен изпит.

Учебната програма включва:

  1. Специална подготовка – спортен риболов – 100 часа
  2. Педагогика със спортна педагогика – 15 часа
  3. Психология със спортна психология – 15 часа
  4. Анатомия – 15 часа
  5. Физиология на физическите упражнения – 15 часа
  6. Спортна медицина и долекарска помощ – 15 часа
  7. Основи на спортната тренировка – 15 часа
  8. Мениджмънт на спорта – 15 часа
  9. Учебно-методическа практика – 15 часа

Завършилите успешно курса получават диплом от НСА „Васил Левски“ за инструктор по спортен риболов.

За записване в курса всеки кандидат-курсист трябва да представи диплом за завършено най-малко средно образование.

Таксата, за чийто размер ще бъдете уведомени по електронната поща, се заплаща в банковата сметка на БФРС, като в основанието за плащане се вписва „Курс за инструктори по спортен риболов“. Всички такси за извършване на банковия превод са за сметка на курсистите.

Банкова сметка: БФРС, Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG72SOMB91301036523601

Записването се извършва на email valsimov@abv.bg Упоменават се трите имена на курсиста, прилага се и копие от платежното нареждане. Вписва се и номер на мобилен телефон с инсталирано приложение Viber, с цел създаване на група за по-добра комуникация между курсистите.

Краен срок за записване – 1 ноември 2020 г.

За въпроси и допълнителна информация: 0886796840 – Станил Йотов, „Връзки с обществеността“ към БФРС

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor