|

Заплащане на членски внос за 2024 г. в размер на 600 лева

Уважаеми колеги, БФРС припомня, че срокът за заплащане на членския внос за 2024 г. на сдруженията, членуващи в БФРС, изтича на 15 декември 2023 г. съобразно изискванията на Устава на БФРС. По решение на Общото събрание на БФРС, проведено на 31 март 2023 г. в хотел „Еленски ритон“, с. Средни колиби, обл. Велико Търново, членският внос за 2024 г. ще бъде в размер на 600 лева. Заплатеният членски внос дава право на участие в една дисциплина, напр. „Спортен риболов на плувка“. За участие във всяка следваща дисциплина таксата остава 500 лева. Тази такса ще се заплаща в срок, определен от председателя на всяка секция. Размерът на картотеките за състезателния сезон 2024 остава 50 лв на състезател, като състезатели до 18-годишна възраст имат право на безплатно картотекиране.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor