|

Язовир „Пчелина“ влезе в режим „хвани и пусни“

Уважаеми колеги, излезе допълнението на заповедта за различните видове целогодишни забрани за риболов в България. Новото е, че язовир „Пчелина“, обл. Перник, минава изцяло в режим „хвани и пусни“. Дословно текстът гласи следното: „Забранява се през периода 2020 – 2021 г., при извършване на любителски риболов, задържането на улов от всички видове риби от язовир „Пчелина“, област Перник, извън участъка, посочен в т. 4.1, в който риболовът е изцяло забранен“. Припомняме, че през 2019 г. във въпросния водоем стана голяма екологична катастрофа и масово измиране на риба заради отровите, вливащи се в „Пчелина“ от Перник.

Сред останалите по-важни промени е въвеждане на зона „хвани и пусни“ при риболов на балканска пъстърва в река Въча от веца при Кричим до вливането в Марица, въвеждането на същата зона в река Струма между язовир „Пчелина“ и моста на село Шишковци, както и въвеждане на същата зона в река Искър – от вливането на Черни и Бели Искър до стената на язовир „Искър“. Всички останали реки и затворени водоеми, където действат различни видове забрани, вече са маркирани и с географските си координати.

Копие на заповедта може да изтеглите от посочения линк:

http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2020/05/rd09-424_-_28052020g_IlTeaYl1.pdf

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor