|

Списък на водоемите, позволени за риболов през забраната

Уважаеми колеги, в приложения файл ще откриете заповедта, касаеща забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващите се видове, както и водоемите, на които може да се лови по време на забранения период.

Zapoved+RD09+435+14042022

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor