|

Събрание на ТК към секция „Плувка“ – 9 октомври, Пловдив

БФРС съобщава, че събранието на Техническата комисия към секция „Плувка“ ще се проведе на 9 октомври, петък, от 17.00 часа в хотел „Острова“ до гребния канал в Пловдив.

Дневен ред

  1. Определяне на Държавния спортен календар за 2021 г.
  2. Предложения и избор на нов председател на секция „Плувка“
  3. Разни

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor