|

Проведе се Общото събрание на БФРС

Общото отчетно събрание на Българската федерация по риболовни спортове се проведе на 30 май 2021 г. в хотел „Еленски ритон“, село Средни колиби, обл. Велико Търново.

Управителният съвет на федерацията и неговият председател Георги Михайлов отчетоха, че са проведени седем заседания през последната година. Отделно от това са осъществени срещи с МОСВ заради проблеми с маловодието, размножаването на рибата, влиянието на вецовете и др. Представители на съвета са участвали в срещите в комисията по земеделие в Народното събрание във връзка с промените в Закона за рибарство и аквакултури.

Сключено е партньорство с Тракийския университет в Стара Загора относно зарибяването и спортния риболов. Последното касае изработване на методика, касаеща важни аспекти като например активизирането на кълването на рибата при провеждане на състезания.

Ръководството на БФРС отчете и проведените срещи с община Пловдив относно ползването на Гребния канал за състезанията от държавния спортен календар, както и на световното клубно първенство по фидер през октомври тази година. Очертана е рамката на финансиране, с която общината в Пловдив ще се включи в турнира.

От отчета за проведените състезания от държавния спортен календар за миналата година стана ясно, че въпреки пандемията в националния шампионат във всички дисциплини са участвали общо 33 клуба. Първенствата в отделните секции са протекли нормално.

Делегатите приеха и годишния финансов отчет на БФРС. Реши се, че размерът на членския внос остава същия.

Като сериозен успех беше отчетен фактът, че за пръв път у нас се организира курс за инструктори по спортен риболов. 23-ма курсисти вече се обучиха в Центъра за следдипломна квалификация в НСА и получиха сертификати. Следващият курс ще бъде през септември. Наличието на поне един инструктор във всеки клуб е заложено като изискване в закона за спорта след последните промени в него.

Прие се предложение през следващата 2022 г. общото събрание на БФРС да се състои в по-мащабна обстановка, тъй като се навършват 20 години, откакто федерацията действа като независим орган. По принцип БФРС е създадена през 1961 г. към ловно-рибарския съюз, но от 2002 г. работи самостоятелно. Идеята е да се организира национален събор, а дотогава БФРС да има свой химн. Събранието възложи на УС да изработи проект за цялото мероприятие.

Създадена беше и секция по „Метод фидер“, неин председател и организатор е Станислав Банков. Сформирането й се налага от факта, че световната федерация ФИПС-ед отдели „метода“ в официална дисциплина. Амбициите на новата секция са да организира национален шампионат тази година в два кръга, и да излъчи национален отбор за първото световно първенство, което ще се проведе през септември в Унгария.

БФРС още веднъж декларира готовността си да проведе тази година двете световни първенства, на които е домакин. Първото е на 28-29 август в дисциплината „Улов на хищна риба от брега“, известна още като пъстървов спининг. Шампионатът ще се състои на река Въча до село Михалково, а домакин е град Девин. На 23-24 октомври Пловдив ще приеме световното клубно първенство по фидер, като се очакват повече от 40 отбора да ловят на Гребния канал.

В края делегатите пожелаха успех на всички клубове, членове и активисти от БФРС, ангажирани в организирането на риболовния празник „Деца с въдица в ръка“, който ще се проведе на 5 юни в Шумен, Горна Оряховица, Севлиево и Кюстендил.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor