|

Протокол от заседание на ТК – секция „Фидер“

Уважаеми колеги, в приложения файл може да намерите протокола от заседанието на Техническата комисия към секция „Фидер“, проведено на 2 декември 2021 г.

ТК – секция Фидер – протокол 17

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor