|

Покана за участие в Общото събрание на БФРС, 30 май 2021 г.

Уважаеми колеги, настоящата покана се публикува на страницата на БФРС и във фейсбук. Общото събрание на БФРС ще се проведе на 30 май 2021 г. от 10.30 часа в конферентната зала на хотел „Еленски ритон“, село Средни колиби, община Елена, област Велико Търново, при спазване на всички изисквания на здравните власти в България.
Желаещити да пристигнат в събота вечер, моля да потвърдят това на тел.№ 0897863027 – г-жа Стоянова,най-късно до 12 май 21 г., като нощувката е за тяхна сметка!

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor