|

Покана за свикване на Общото събрание на БФРС

Уважаеми колеги, Общото събрание на БФРС ще се проведе на 26 юни 2020 г., от 10.00 часа, в конферентната зала на хотел „Еленски ритон“, село Средни колиби, община Елена, област Велико Търново. Прилагаме поканата до членовете на БФРС за свикване на събранието и дневния ред.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor