|

Покана за Общото събрание на БФРС – 29 март 2024 г.

 

Изх.№ 020/21.02.2024 Г.

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

БФРС

                      П О К А Н А 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БФРС

На основание  чл.17, ал.3 от Устава на БФРС,  в съответствие с разпоредбата на чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, Управителния съвет на БФРС на свое заседание проведено на 14 февруари 2024 г. свиква Общо отчетно годишно събрание на Българска федерация по риболовни спортове  за  2023 година на 29 март 2024 година от 10.00 часа в  конферентната зала на х-л „ Еленски Ритон, с.Средни колиби, община Елена, област  Велико Търново,  при следния дневен ред:

 

   Дневен ред:

 

1.Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на БФРС за 2023 г.

2.Приемане на отчета за дейността на БФРС за 2023 г.;

3.Приемане на финансовия отчет на БФРС за 2023 г.;

4.Приемане на проектобюджет на БФРС за 2024 г.;

5.Доклад на Контролния съвет на БФРС;

8.Промени в Устава на БФРС;

6.Предложение за прегласуване на решенията взети от ОС на БФРС за 2022 година;

7.Препоръки към клубовете и сдруженията членуваши в БФРС;

8.Прием на нови членове на БФРС.

С уважение,

Председател

Георги Михайлов

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor