|

Официални правила на F.I.P.S.

Международна федерация по спортен риболов в сладки води

Официални правила на F.I.P.S.

Организация

 1. Официалните международни състезания се организират от националните федерации, които са членове на I.P.S. Федерацията организатор ще бъде официално отговорна за организацията и провеждането на съответното състезание.
 2. В състезанията могат да участват само членовете или спортните клубове на национална федерация, принадлежащи към I.P.S. и F.I.P.S.e.d. които са платили изцяло годишния си членски внос. Членовете биват определяни от съответните национални федерации.

Риболовците, формиращи клубните отбори в националните федерации трябва да са със същата националност, от която е и тяхната федерация. Допуска се само един чужд състезател във всеки национален отбор на Федерацията, при условие, че са изпълнени следните условия:

 • Състезателят трябва да е живял в дадената страна през последните 5 години и да притежава документ удостоверяващ това.
 • Заявлението се подава от нацията, която рибарят желае да представи.

Само за Световното Първенство на Клубовете, започвайки от 2019 г., ще бъде позволено участието на максимум 2-ма чуждестранни състезатели на клуб.

Не е задължително да пребивават в страната, която представляват, при условие че никога не са представлявали друга нация, в която и да е друга категория две години преди въпросния шампионат.

Състезателите трябва да могат да докажат своята националност по всяко време чрез лична карта или паспорт.

Всички придружителни документи трябва да се представят на 1-то събиране на капитаните.

Само на отбори, които са членове на национални федерации ще се разрешава да участват на световни и зонални(Европа и т.н.) шампионати.

За да кандидатства за организиране на шампионат, разглежданата нация трябва да е участвала поне веднъж през последните три години в шампионата, който иска да организира.

Задължително трябва да бъде изпратена предварителна програма на секретариата на

F.I.P.S. преди 31 октомври на предходната година.

С изключение на Световните РИБОЛОВНИ игри, F.I.P.S. е официално натоварена с

предоставяне на печатни материали, сертификати и класиране за присъждане на награди за всички първенства; следователно нацията-организатор трябва да покрие

 

всички разходи по настанявания (стая, храна и закриваща галавечеря) на лицето, изпълняващо такива задачи. след заключителната вечеря; F.I.P.S.e.d. заплащат съответните транспортни разходи.

За всиики шампионати на F.I.P.S.e.d нацията – организатор трябва да покрие разходите за нощувки и храна (стая, храна и гала вечеря при закриването) за двама от членовете на Изпълнителния комитет на F.I.P.S.e.d и на лицето, отговарящо за класацирането; техният престой може да започне в навечерието на състезанието и да завърши в деня след вечерята по закриването.

Организацията на първенството няма да се възлага на нация, ако тя не се ангажира да върне живата риба обратно във водата, след като бъде преброена и претеглена (забранено е убиването на рибата).

Нацията, организираща световен или зонален шампионат, ще бъде отговорна за доставянето на наградите, които ще бъдат платени от F.I.P.S.e.d; Нацията-организатор ще предвиди 3 награди за отборните състезания и 3 награди за индивидуалните участници. F.I.P.S.e.d ще възстанови стойността за 6-те награди, като максималната сума е 300 евро. Наградите ще съдържат плочка с гравирано „F.I.P.S.e.d“ или логото на F.I.P.S.e.d, както и мястото и датата на първенството. За доказване на свързаните с наградата разходи се изисква да бъде представена фактyра. При неспазване на горните условия (относно плочката/логото), F.I.P.S.e.d. няма да възстанови средствата. F.I.P.S.e.d ще предостави медалите.

Програмите и поканите за първенствата ще бъдат изпратени само на нации, които са членове на F.I.P.S.e.d (на клубове или отделни лица няма да се изпращат покани).

Възрастовите ограничения в отделните категории „Младежи“, „Експерти“, „Ветерани“

са както следва:

 • U15: навършили 15 години и над 10 години на 31 декември на годината предшестващ шампионата.
 • U20: на възраст под 20 години на 31 декември на годината, предхождаща

шампионат.

 • U25: на възраст под 25 години на 31 декември на годината, предхождаща шампионат.

 

 • Експерти (Masters): на 55-годишна възраст на 31 декември на годината, предхождаща

шампионат.

 • Ветерани: навършили 65 години на 31 декември от предходната година шампионата.

 

 • Спортисти над 65 години, които следователно принадлежат към категорията на ветеринарите могат да бъдат част от категорията MASTERS, докато обратното не е възможно.

Във всеки случай състезателите на възраст над 75 години на 31 декември на годината предхождащи шампионата, представят медицинско свидетелство, което удостоверява доброто им здравословно състояние.

 1. Всяка нация, член на CIPS ще може да представи само един отбор съставен от 5

рибари и 1 резерва, които ще бъдат номинирани преди първото теглене.

Отбори, съставени от 4 риболовци и 1 резерва – които трябва да бъдат номинирани преди първото теглене – ще участват при ВЕТЕРАНИ, ЕКСПЕРТИ и МЛАДЕЖИ (U15, U20 и U25).

Никой състезател не може да участва като ИНДИВИДУАЛЕН участник.

Поради технически или медицински причини е възможно да бъде извършена смяна с участникът-резерва, посочен в официалните документи, но риболовните принадлежности не могат да бъдат сменяни. Подмяната на участник бива одобрена от член на журито.

 1. Състезанията се провеждат в реки, канали, езера и други водоеми. Дълбочината трябва да е минимум 1,5 метра, а допустимата минимална ширина

за място е 40 метра.

 1. Избраният риболовен участък трябва да предоставя на участниците равни условия за риболов; на мястото не трябва да има препятствия, включително електропроводи, мостове и други, освен в пространството между секторите; секторите трябва да са на поне 200 метра един от друг. Местата за риболов не трябва да крият никаква опасност за състезателите и зрителите. В непосредствена близост трябва да има медицински пункт, а на участниците да се предоставят душ-кабини, мивки и тоалетни.

При избора на място за риболов за предпочитане са езерата пред реките или потоците, като те трябва да позволяват настаняването на 25 нации.

Един или няколко члена на Техническата комисия или компетентен делегат ще направи инспекция на мястото за провеждане на първенството, като тя ще се изеърши по същото време на годината, през което е предложено за организация на разглеждането състезание. F.I.P.S.e.d ще заплати пътните разходи (включително самолетни и влакови билети или автомобил) на членовете на Технииеската комисия, а организаторите ще покрият всички разходи за трансфер от летището или гарата, както и ще платят настаняването и храната. Докладът от инспекцията ще се представи на Изпълнителния комитет на F.I.P.S.e.d за оценка и одобрение. Окончателното одобрение или отхвърляне на мястото за провеждане на състезанието от F.I.P.S.e.d ще бъде съобщено на нацията – кандидат.

 

По отношение на настаняването нациите – участници ще имат две възможности:

Избор на официално настаняване, предложено от нацията – организатор (по желание). В такъв случай нацията – организатор ясно ще посочи положенията и условията за престой, включително цената за полупансион за нощувка на човек, взависимост от броя на лицата, споделящи една стая, независимо от продължителността на престоя. Участващата нация трябва да уточни датите на престой

Цената на гала вечерята при закриването.

Условията за настаняване предложение на нациите първо ще бъдат одобрени от Техническата комисия.

Избор на хотел.

Участващите нации трябва да съобщят техния избор относно настаняването на нацията

– организатор след регистрацията (в официалната регистрационна форма). В двата случая (участие чрез или без помощта на организаторите), регистрационната такса включва разрешителните за риболов за цялата продължителност на шампионата (и за двата

тренировъчни и състезателни дни), застраховки и други разноски като подаръци, чаши,

трофеи и др.

В зависимост от вида на шампионата таксите за регистрация са както следва следва:

 • € 1,300 (включително 9 закриващи гала вечери и 6 разрешителни за риболов) за

участие в

Шампионатите на НАЦИИ, LADIES, КЛУБни шампионати;

 • € 1 200 (включително 8 закриващи гала вечери и 5 риболовни разрешителни) за участие в

шампионата „Мастърс“ и „ВЕТЕРаНи“;

 • 1 200 EUR (включително 8 закриващи гала вечеря и 5 риболовни разрешителни) за участие на

един отбор в шампионата „МЛАДЕЖи“, от които 350 евро ще бъдат приспаднати

и заплатени от F.I.P.S.e.d, като по този начин се намалява таксата за регистрация до

850 €;

 • € 1,900 (включително 16 з закриващи гала вечери и 10 разрешения за риболов) за участие

от два отбора в шампионата „Младеж“, от които 700 евро ще бъдат приспаднати

 

и заплатени от F.I.P.S.e.d, като по този начин се намалява таксата за регистрация до 1 200 евро;

 • 2 600 евро (включително 24 закриващи гала вечери и 15 разрешителни за риболов) за участие

на три отбора в шампионата „МЛАДЕЖи“, от които 1050 евро

ще бъдат приспаднати и заплатени от F.I.P.S.e.d., като по този начин се намалява таксата за регистрация до 1 550 евро.

За гала вечерята при закриването – вечеря на маса или шведска маса – на участващите нации ще се присвои номер на местата в съответствие с броя на местата, които те са резервирали за гала вечерята.

Ако не бьде уточнена информация за настоняването до крайния срок поставен от организаторите, участващите нации трябва да направят сами резервацията и да платят 1350 евро на организаторите.

Нация, която възнамерява да вземе участие в шампионата чрез попълване на съответната регистрационна форма, но не се появи, трябва при всички случаи да заплати вноска от 1350 евро на нацията – организатор. На нациите, които не изпълнят този разпоредба, няма да се разреши да вземат участие и да организират бъдещи шампионати. Всиики нации трябва да съобщят своите дати на пристигане на нацията – организатор поне една седмица преди състезанието. Отсъстваща нация (която не е пристигнала) на първата среща на капитаните, ще се счита за ОТКАЗВАЩА се нация и няма да й се разреши да участва в шампионата (вижте наказанията съгласно член 31).

Заедно с програмата на събитията, нацията – организатор ще предостави списък на хотелите, квартирите, стаите и къмпингите в обхват от 20 км от мястото на състезанието.

Организаторите трябва да проследят дали всичките регистрационни форми са надлежно попълнени и съдържат мобилните телефонни номера на един делегат и на един капитан. Адресите и спешните телефонни номера (полиция, пожарна, болници и други) ще бъдат предоставени в листовките на програмата.

 1. За състезателите разстоянието между риболовните участъци трябва да бъде между минимум 10 метра и максимум 20 метра позиция на наклона (колче). Широчината на колчетата се определя заедно с Техническата Комисия.

Позицията на риболовците трябва да са добре дефинирани, така че да са далеч от зрителите; за тази цел е възможно да се издигне ограда или да се сложат въжета на подходящо разстояние от брега (ние препоръчваме да са на разстояние най-малко 10 метра); освен това, трябва да бъде изграден коридор между (организаторите, резервите, капитаните на отбора, пресата журито) и рибарите и зрителите.

На този официален коридор при никакви обстоятелства не трябва да има риболовни принадлежности.

Капитаните – 2 за нация – могат да влязат в състезателните секторите на техните отбори; капитаните ще носят зелен номер на гърба, обозначен с буквата С. ясно обознаиаващ техния статус. Само един капитан ще има правото да влезе вътре в

 

сектора. Резервните състезатели ще носят червена табела на гърба си, обознаиена с буквата „R“.

Организацията трябва да оформи всеки сектор за двойка чрез табела, указваща имената и националноспа на участниците в двойката, както и броят, теглото и вида на всяка улоеена риба – актуализирано на всеки 6 часа. Такива табелки ще се предоставят от лицето от F.I.P.S.e.d, което отговаря за класациите.

Среща на капитаните

 1. Препоръчитепно е главните съдии да присъстват на срещата на капитаните.

При отсъствие на капитан или делегат на нация, Президентът на F.I.P.S.e.d или делегираният представител ще тегли жребия.

Първа среща – в навечерието на започването на състезанието. (петък, 15.00 ч)

По време на първата среща ще бъде определено международно жури съгласно член

28 от настоящия Правилник. След това ще се извършат следните операции:

 • Поименно извикване на нациите.
 • нациите ще хвърлят жребий по азбучен ред, за определяне на реда на извикване на жребия.
 • информация за хода на шампионата.
 • Теглене на жребий за изключително допринаwщи сектори (А, В, С) за

„двойките“ от всеки отбор.

Втора среща – Сутринта на дата на започване на състезанието. (събота)

 • Теглене на жребий за присвояване на риболоеците на техните състезателни места в различните сектори.

Последващи срещи – По време на състезанието организаторите ще организират дневни срещи (времето трябва да се определи от организаторите).

 • Коментари по хода на шампионата.

В зависимост от обсъжданите проблеми организаторите могат да свикат извънредно събрание.

Забележка: Срещите на ръководителите са информативни – дават насоки за състезанията. При никакви обстоятелства по време на срещите на капитаните няма за се правят промени в Правилника. Правилникът може да се променя само на годишни срещи на Изпълнителния комитет на F.I.P.S.e.d , въз основа на забележките, които трябва да се изпратят писмено от нацията на федерациите до Генералния секретар на F.I.P.S.e.d .

Теглене на жребии

 1. Жребият се провежда не по-късно от 180 минути преди началото на състезанието под контрола на организаторите в присъствието на капитаните или делегати от всеки отбор и представители на I.P.S.e.d .

 

Жребият ще се провежда съгласно автоматична таблица, определена предварително от F.I.P.S.e.d . Посочената таблица ще се проектира така, че да позволява разполагането на „двойките“, принадлежащи към даден отбор във всяка трета на даден сектор.

 1. Ако състезанието се провежда на река или канал, риболовна позиция N1 винаги се разполага най-ниско по течението; при водоеми със стояща вода, позиция N1 трябва да е разположена вляво при поглед от брега към водоема и номерацията да нараства отляво надясно.
 2. на капитаните трябва да се даде гръбна табела за всеки един от техните състезатели, които правят „двойка“.

Табелите на гърба за различните сектори трябва да имат различни цветове (освен зелен и червен); като вариант те могат да бъдат с естествен цвят с различен цвят букви за всеки сектор. носенето на табели на гърба е задължително.

Общи правила

 1. Всяка „двойка“ ще разполага със 120 минути за подготовка. След като риболовците пристигнат на състезателното място, носейки техните табели на гърба, те незабавно ще разположат своето оборудване и захранки в сектора, който са изтеглили чрез жребий – независимо дали са готови за използване или не – без обаче да влизат в сектора (това условие също се отнася до хората, които помагат на риболовците за транспортиране на тяхното оборудеане). не е позволено подготвянето на материала докато не се даде сигнал, указващ, че състезателите могат да влязат в техните сектори. По време на подготовката състезателите нямат право на външна помощ. Цялото оборудване, стръв и захранки трябва да бъдат предадени на състезателите преди първия сигнал. След този сигнал, през време на цялото състезание само веднъж състезателите имат право да полуиаеат стръв, захранки или оборудване чрез своя капитан. Този процес на доокомплектоване по време на състезанието се извършва едновременно за всички отбори. Денят и часът и продължителността на това доокомплектоване се договарят на първата среща на капитаните.

Състезател „двойка“ хванат в действие да получава доставки по време, различно от разрешеното, или да има повече стръв, или захранка от количеството, позволено за състезанието, ще полуии червен картон = последно място + 1 при крайното класиране. Изпълнителният комитет на F.I.P.S си запазва правото, в зависимост от нарушението, да спре риболовците от уиастие в бъдещи шампионати за дадения период от време.

Състезателите могат да достигнат до мястото на състезанието с техни лични транспортни средства.

 1. За всяка двойка има определен персонален съдия и главен съдия за всяка зона. Персоналните и главните съдии са длъжни да знаят отлично правилата. За да бъде сиryрно, че винаги присъства поне един съдия, двама или трима от тях могат да работят на смени. Отговорните съдии ще мерят уловената риба от отбора от страната – организатор, но такиеа операции по измереане след това ще бъдат утвърдени от член на друга страна, като през нощта, така и през деня.

 

Отделният разпоредител трябва:

 • да контролира карп-саковете и при необходимост количеството на използваната захранка.
 • да контролира поведението на „двойката“, за която отговаря.
 • да удостоверява и отбелязва всяка уловена риба и нейното тегло .
 • да наблюдава в края на състезанието уловената риба от „двойката“ и да забранява достъп до риболовната позиция на неупълномощено лице до пристигането на екипа по измерването; заедно с риболовците от „двойката“, отделния съдия ще подпише протокола от претеглянето с теглото на рибата.
 • Общото количество на примамките (максимум 2.5 литра), от които ½ литър могат да земни червеи и 1 литър водни ларви ((jokers, bloodworms, и т.н.), включително ¼ литър максимум (bloodworms) червеи.
 • Примамките, които са предназначени единствено за закачване, трябва да бъдат представени в кутии с официален размер одобрени от IP.S.

От 2018 г. организаторът предоставя в конкурсната програма списъкът на различните модели официални кутии, включително тяхната цена. тЕ ще бъдат достъпни при поискванe ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, че са поръчани 1 месец преди старта на шампионата, за отбори, които са проявили интерес. Всички примамки трябва да бъдат в прозрачни кутии. Всяка друга форма на представяне на примамки по време на проверките се конфискува с (еднократно наказание в сектора).

 1. Състезателите трябва да спазват правилата за законно ограничение за размера на рибата, което е в сила за състезанието (национални правила). Всяка уловена риба, която е по-малка от минималния правен размер или е осакатена се конфискува от екипа за претегляне, а съответният рибар получава жълта карта.

Тези размери се оповестяват публично през 1среща и капитанът е длъжен да информира всички останали участници. Рибите трябва да бъдат държани живи в микрофибърни мрежи, които да не надвишават размерите от 10мм х 10мм, с минимален диаметър от 40 cm за кръглите или минимум диагонал от 50 см за правоъгълни и минимална дължина от 3,50 метра; тя трябва да бъде поставен под вода на поне 1,50 метра дълбочина по време на целия конкурс. Състезателите носят собствени мрежи, освен ако не са доставени от федерацията-организатор.

 1. Забранено е използването на жива или мъртва стръв и захранка от животински произход, хайвер и метални примамки.

Разешено е следното:

 • Пресни или замразени храни, покриваши смеси;
 • Семена, топчета и пелети – естествени и изкуствени;
 1. Състезанието ще се проведе по сектори с максимум 20 отбора, като ще се организира по подсектори, ако са повече от 20 отбора, и ще включва единииен 72часов етап.

 

При принудително прекъсване (например, гръмотевиина буря, демонстрация, природно бедствие и други), журито може да утеърди етапа, при положение, че е траело поне 48 часа.

Журито може да реши да намали продължителността на етапа, ако графикът на състезанието не позволява продължаване на риболова за 72 планирани часа за риболов.

 1. От всеки състезател се очаква да спазва изцяло правилата на състезанието.
 2. Макарите трябва задължително да бъдат с фиксирана шпула. Линиите трябва да се разполагат вътре в риболовния участък, маркиран от осите на колчетата. Замятането извън тази риболовна зона е забранено.

По време на риболова монтажните линии могат да бъдат хвърляни от риболовния сектор, само чрез използване на риболовни пръти и по никакъв друг начин.

Линиите на всяка въдица трябва да са само с една кука; монтажът на „косъм“ е задължителен. Ще се позволява риболов с тежест с минимум 50 грама. Ако линията се прекъсне, системата за сглобяване на монтажа трябва позволи рибата лесно да се освободи от оловото. По същия начин, риболовното влакно трябва да включва „анти шок“ система, предотвратяваща скъсването при хвърляне.

Риболовът с използването на плувки е забранен. Риболовът с люлка – фидер, суингтип, куивертип и с хранилки е забранен. Задни тежести са позеолени, но съдиите могат да наредят тяхното изтегляне по всяко време, с цел проверка на осите на риболова.

По време на хвърлянето на монтажите, оловото не трябва да прави никакво странично движение в сектора. Движенията на тежестта трябва да бъдат в посока бряг-вода и вода-бряг.

Използването на устройства с дистанционно управление е забранено. Използването на електронни, акустични и визуални устройства за кълване / сигнализатори/ са разрешени.

Периметърът на риболовните зони може да бъде маркиран с поплавъци, които могат да бъдат или да не бъдат светещи. Посочените ориентири ще бъдат поставени вътре в риболовните участъци, маркирани от осите на полюса на страните на колчетата. Тези ориентири ще останат ryк през цялото време на състезанието и ще бъдат отстранени в края на състезанието.

Кепчетата и дюшеците са задължителни. Техният размер и качество трябва да осиryрят безопасността на рибите.

Кепчетата и дюшеците трябва да се намокрят преди съприкосновение с рибата. След претегляне, рибата трябва да се пусне внимателно обратно във водата жива. Риболовни палатки са задължително вътре в секторите.

Забранено е осветяването на водата с фенери и прожектори, но се допуска използването на източници на осветление еътре е палатката (дискретно осеетление с челник се допуска при загребване с кепа науловената риба).

 

Един състезател – или двама в случай на едновременен улов – може да влезе във водата само до височината на рибарски ботуши (до коляно), но само при работа с кепа.

В края на състезанието секторите трябва да се оставят напълно чисти. Забраняват се устройства, задвижвани със сгъстен въздух, газ или електричество. Не е разрешено превозни средства да се движат през нощта, освен тези на организаторите.

През нощта само капитанът може да влиза в сектора на състезателите, но трябва да бъде придружен от съдия/стюард или от капитан от друга националност.

Рибата се зачита, ако е закачена инцидентно извън устата.

Всяка риба, уловена от сектора на двойката и навлизаща в сектора на непосредствения съсед, ще бъде валидна. Всяка уловена риба, висяща от линията на съсед, ще бъде валидна.

Уловената риба е валидна при условие, че тежестта, използвана за мятане все още виси на линията. По време на състезанието се забранява използването на аурикуляри, телефони или уоки-токита.

 1. Състезателите могат да носят неограничен брой въдици, но не могат да ги използват едновремено.
 2. Използването на кепове е разрешено само за състезателите.
 3. Състезателите не могат да получават външна помощ. Капитанът може да дава устни съвети.
 4. Допуска се използването на платформи с макс. Размер 1х1, монтирани в права линия, извън водата или ако е необходимо според официалните правила одобрени от I.P.S.e.d. – Рим (Италия) – 17 – 18/11/2017 Страница 12/23 частично във водата (това решение ще бъде взето от организаторите с одобрение на Техническата комисия). Допълнителни платформи могат да бъдат настроени в съответствие с основните платформа, но само за поставяне на оборудването.
 5. Състезателите могат да изплзват пространството на сектора, който им е отпуснат както пожелаят. Вътре е сектора, който им е отпуснат, състезателите ще се движат дискретно и безшумно. Всиики риболовни действия ще се извършват вътре в сектора (мятане, улавяне, захранване и кепчосване). Използването на фенери или друга осветителна система е забранено през нощта (часовете трябе да се установят на първото събрание на капитаните).
 6. Риболовците трябва да иакат първия сигнал и тогава да влязат в секторите и да пристъпят към приготвяне на оборудване, окомплектоване на въдиците, подготовка на захранката (ограничени: по използуваната захранка са изброени в т.14). За изпълнение на тези операции са отделени 120 минути; риболовците не могат да излизат от секторите си по време на подготовката. След като бъде даден втория сигнал, риболовците могат да започнат захранване и риболов. Третият сигнал ще предупреди състезателите, че им остава 1 час до heavy

 

baiting ( времетраене 10 минути). Четвъртия сигнал означава, че могат да започнат.

Разрешава се ръчно захранване или захранване с помощта на прашка, манипулирана с двете ръце (от вида, използван за мятане на захранките), тръби за мятане на топчета, държани с едната или двете ръце, големи лъжици с дръжка или ръкохватка, държана с едната или двете ръце, прашки, поставени на земята, и държани с двете ръце, двигателната сила на които трябва да бъде еластичн ленти или евентуално пружини, разтворими торбички, жици, ракети за примамка с диаметър, койт не надвишава 70 милиметра при вътрешен диаметър и 200 милиметра дължина, хвърлен с помощта на въдица. Забранява се използването на прашки, подпрени върху краката на риболовеца.

Петият сигнал бележи началото на състезанието, по време на което рибарите

Използват само лека стръв ( само с една ръка, без облягане на нещо – бедро, кофа и т.н.).

Шестият сигнал предупреждава състезателите, че остават само 5 минути преди края на

състезанието. Седмият сигнал отбелязва края на състезанието; след този сигнал, само уловената риба, която вече е излязла от водата, се включва в преброяването.

Акустичните сигнали за различните фази на шампионата са кратки; при всички случаи, началото на сигнала се взема под внимание.

 1. По време на състезанието, отделните съдии ще стоят зад риболовците от дясната или ляеата им страна, така че да не им пречат, но да могат да контролират улова на рибата от състезателите, които са определени на тях. Саковете кеповете за риба трябва да са разположени така, че домакините да могат да ги виждат; рибата трябва да бъде поставена в сак и да се поддържа жива до идването на екипа по претеглянето.

Ако организаторите нямат достатъен брой налични съдии, журито може да peшu

да се обърне кьм придружаващи лица, които не са членове на организацията.

Операции при претегляне

 1. Операциите по претегляне се извършват от 5-ма души. Едното лице носи отговорност за претеглянето. Другото лице трябва да запише теглото в официалния запис. Останалите трима са отговорни за всички други операции. Във всеки сектор трябва да има по една везна. Контейнерите, които се използват за претегляне на рибата трябва да са с дупка, така че да се позволи отводняване на водата. Теглото се записва в грамове.

Когато уловат е от много дребни риби, които не се регистрират на везната (0

грама

0 грама), рибарите се класират възоснова на броя на уловените риби,

и след това се нареждат в класацията след тези рибари, които са класирани възоснова на теглото на уловената риба.

 

 1. До пристигането на екипите по претегляне, състезателите трябва да оставят саковете с уловената риба във водата. Рибата се изважда внимателно от член на екипа по претегляне; рибите се претеглят, не се броят; след измерването рибата се връща обратно в мрежата, на състезателя, който я е уловил и се поставя обратно във водата. Само след като рибата на всички риболовци е претеглена лицето, което отговаря за претеглянето може да върне рибата във водата. Това ще позволи двойно проверка на теглото в случай на някако оплакване от някой от състезателите.
 2. Всеки състезател трябва да присъства на претеглянето, за да контролира и подпише листа за претегляне на рибата, която е уловил. След края на операциите по претегляне, връщането на рибата във водата и подписването на документите, възражения не се приемат.

Журито

 1. Назначава се международно жури, което да разглежда всички подадени жалби и да прилага санкции при наарушение на правилата. Журито се учредява на първата среща на капитаните на отборите.

Журито се състои от следните членове:

 • Президент на I.P.S.e.d. или заместник делегиран от Президента
 • Генерален секретар на I.P.S.e.d
 • Членовете на Изпълнителния Комитет на I.P.S.e.d
 • Делегат, представляващ нацията-организатор, освен ако не е със същата националност като горепосочените членове, с изключение на Президента

Членовете на журито трябва да са поне 5. Ако това число не бъде достигнато, делегати от различни нации ще бъдат избрани чрез теглене на жребии, за достигане на поне 5 члена на журито. Тези делегати трябва да са с различна националност от тези на представтелите на F.I.P.S.e.d и нацията-организатор.

Избраните лица ще бъдат вписани в регистрационния формуляр на съответния отбор. Капитаните не могат да бъдат избирани за делегати.

В случай на нарушение от страна на състезател или екип, притежаващ същото гражданство

като член на журито, този член на журито няма право да гласува (освен ако той / тя не е Председател на журито). Членовете на журито трябва да носят бадж „Жури“ и да бъдат на разположение по време на състезанието за получаване на всякакви оплаквания.

 1. Всички оплаквания, с изключение на тези свързани с класирането се предават към журито до 1 час след завършване на шампионата. Оплакванията се подават устно, но биват потвърдени веднага след това и писмено. Ако се сметне за необходимо журито може да прегледа видеото или да разгледа снимка, направена от делегат на отбора, който е подал оплакването.

 

Жалбите относно класирането се подават в рамките на 30 минути след публикуването на официалните резултати. Времето за публикуване се записва в официалния списък с резултати.

Депозит от € 100, за който генералният секретар на F.I.P.S.e.d или негов делегат издава

разписка – придружава всяка писмена жалба, подадена до журито. Ако жалбата се счете за неоснователна от журито, депозитът се прехвърля по банковата сметка на F.I.P.S.e.d.

Всички нарушения ще се докладват на журито, като то е единствения орган, който има право да дисквалифицира риболовци. Членовете на журито и всички общи работници ще следят за спазването на Правилника, следователно трябва да са отлично запознати с него.

 1. Правилникът е наличен на два езика и се предоставя на журито и на капитаните на отборите от организаторите на шампионата.

Международното жури взема своите решения на базата на болшинство; в случай на равни гласове, Председателят на F.I.P.S.e.d или делегат ще имат решаващ глас.

Всички членове на Изпълнителния комитет на F.I.P.S.e.d ще носят личен бадж (значка); те ще имат право да се движат е коридора на служебните лица. Тези баджове ще бъдат валидни само за мандата на Изпълнителния комитет (4 години).

Списък на наказателните санкции

 1. Наказателните санкции ще бъдат както следва:
 2. Предупреждение (жълт картон) за нарушаване на членове 11, 12c, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23 и
 3. Дисквалификация (червен картон) за нарушаване на членове 12а, 12c(последния§) 14, 17, 18, 35, 38, 39.2 и 40, и след второ предупреждение за нарушаване на членове 11, 12c, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24 и
 4. Дисквалификация на нацията за нарушаване на членове 5,
 5. При дисквалифициране на участник, той получава броят точки равни на броя на участващите нации + 1. При дисквалифициране на състезател, следващите, които го следват в класацията, ще запазят своето първоначално класиране (например, при дисквалифициране на Х, квалифициран 8-ми, следващите състезатели ще запазят своите места и ще запишат 9 точки, 10 точки и така нататък).
 6. Всяко предупреждение, дадено на нация, ще се записва във файла на нацията и ще остане във файловете за тригодишен период. Всяко ново нарушение през тези три години ще се счита за ‘рецидив“, като журито ще се произнесе за такова нарушение и степента на наказанието.

 

 1. Всяко предупреждение, дадено на „двойка“, ще бъде записано във файла на двойката за тригодишен период. Всяко ново нарушение ще се счита за „рецидие“, като журито ще се произнесе за такова нарушение и степента на наказанието.
 2. Изпълнителният комитет на I.P.S.e.d има право, както по време на състезанието, така и впоследствие да налага санкции на състезателите, капитаните или резервите, ако те нарушават някое правило или се държат неподобаващо, дори ако този вид нарушения не са вписани в официалните правила.
 3. Членовете на Изпълнителния комитет на I.P.S.e.d. имат достъп до мястото на състезанието и могат да вземат под внимание всяко нарушение на правилата.

Класиране

 1. -1- Класиране по Сектори
  1. Класирането по сектори или подсектори ще се извършва възоснова на теглото (1 точка за грам). На състезателят, който запише най-високо тегло ще се дава 1 наказателна санкция, а 2 наказателни санкции ще бъдат присвоени на втория състезател и така нататък.
  2. При еднакъв резултат (едно и също тегло) в същия сектор или подсектор, съответните състезатели ще получат брой наказателни санкции, които се равняват на средното им поставяне, което те би трябвало да имат (N 1: двама участника поставени на еднакво място (5ти) получават (5+6):2 = 5.5 наказателни санкции всеки; пример N2: трима участника класирани на 8мо място – (8+9+10):3 = 9 наказателни санкции на всеки).
  3. Рибари, които не са хванали риба, ще полуиат брой точки, равен на средната стойност на неприсвоените места в техния сектор или подсектор (пример N1: 24 рибаря, 12 от които са класирани на първите 12 места, с наказателни санкции, вариращи между 1 и 12 ще отбележат (13+24):2 = 18.5 наказателни санкции всеки; пример N2: 29 рибаря, 5 от които са хванали риба и са отбелязали 1 до 5 точки – 24 състезателя, които не са хванали риба имат (6+29):2 = 17.5 наказателни точки; пример N3: 29 участника, 26 от които са хванали риба, докато 3ма, не сахванали никаква риба ще имат (27+29):2 = 28 наказателни санкции. Ако има само един рибар, който не е хванал никаква риба той ще получи брой наказателни санкции, равняващи се на последната позиция в сектора или подсектора (пример: 29 , 28 от които са хванали риба, а един не е, то той ще получи 29 наказателни санкции).

-2- Отборно Класиране

До 25 нации класирането се изготвя по сектори (както винаги). Ако има 26

участващи държави или повече, всеки сектор се състои от два подсектора. При

 

нечетен брой риболовци (пример: 2 подсектора с общо 27 участващи държави: риболовецът, намиращ се под номер 14, се разглежда в двата подсектора:

на него / нея ще бъде приписано мястото, получено в подсектора с най- малкия

номер (от 1 до 14) за класирането му, а резултатът, получен в другия подсектор

(14 до 27) се разглеждат за класирането на рибарите в този подсектор. Ако

той / тя се нарежда на трето място в подсектор от 14 до 27, другите състезатели се класират на 1-во, 2-ро, 4-то, 5ти, 6-ти, 7-ти, 8-ти, 9-ти, 10- ти, 11-ти, 12-ти, 13-ти и 14-ти).

А-Първи етап

 1. Общите наказателни санкции получени във всеки сектор или подсектор на риболовците в даден отбор. Отборът с най-малък брой наказателни санкции се класира първи и т.н
 2. В случай на равен резултат, класирането на съответните отбори се извършва възоснова на най-golqmoto тегло, записано от рибoловците на същия отбор
 3. Ако отново има равен резултат, отборът с най-голямо индивидуално телгло ще бъде класиран по-високо
 4. Ако все още съществува равенство, отборите се класират на базата на най-ниския брой санкции, получени от един от риболовците, съставляващи екипа.

B-2РИ Етап

Класирането става на същия принцип, както в първия етап

C-Генерално класиране

 1. сборът на санкциите, получени в двата етапа; екипът, който получи най-малкият брой санкции ще се класира на 1-во и т.н.
 2. В случай на равенство на наказанията, съответните отбори се класират от най-голямото общо тегло на уловената риба от екипа, получено в двата етапа.
 3. В случай на равенство на измереното тегло в двата етапа, трябва да се вземе предвид най-голямото тегло измерено на отбор в един от двата етапа
 4. Ако все още съществува равенство, отборите се класират на базата на броя наказания, получени на отбор в един от двата етапа

 

 • Индивидуално класиране А-1ви Етап
  1. Състезателите се класират на базата на наказанията, получени в съответния сектор или подсектор. Участниците, получили 1 наказание, се класират на 1во място;следват тези, които са получили 2 наказания и т.н.
  2. В случай на равенство на наказанията, състезателите се класират по теглото на уловената риба
  3. В случай на равенство на теглото, класирането се установява възоснова на броят уловени риби.
 • ри етап

Класирането става както в първия етап

4-  Класиране по държави

За всички шампионати се съставя световна или зонална класация на държавите като се вземат предвид 5 най-добрите резултата през последните 6 години; този списък за класиране се актуализира всяка година и публикува на уебсайта на F.I.P.S.

Държавите, включени в такова класиране, които по някаква причина не участват в

на шампионата, получават толкова наказателни санкции, колкото броят на участващите нации за съответната година + 1.

 1. Класирането се прави в присъствието на лице от I.P.S или при отсъствие на такова лице в присъствието на Председателят.
 2. Дължина на въдиците

10.00 метра за категория „U15“.

 • 50 метра за категорията „U20“.
 • 50 метра за категорията „ЖЕНИ“.
 • 50 метра за категорията „MASTERS“ и „VETERANS“.
 • 00 метра за категориите „U25“, „NATIONS“ и „CLUBS“.
 1. Организаторите трябва да направят застраховка ‘ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ за покриване на цялото събитие (от навечерието на състезанието до края на последната вечеря); сертификат, издаден от застрахователната компания, удостоверява, че цялото събитие е покрито от полица ‘ТРАЖдАНСКА ОТГОВОРНОСТ’ Полицата трябва да бъде предадена на Председателят на I.P.S.e.d два месеца преди състезанието.

37.  Тренировка

 

Тренировката на мястото на провеждане на състезанието 14 дни преди състезанието е забранена.

Категориите „MASTERS“ и „VETERANS“ и “МЛАДЕЖИ“ ИМАт 4 дни за тренировка

Електропроводи и инсталации

 1. Строго е забранено да се поставят състезатели на разстояние по-малко от 25 метра от двете страни на електрическа инсталация (електрически линии, трансформатори, решетки и т.н.)

Правила в случай на гръмотевична буря

 1. АКО БУРЯТА СЕ РАЗРАЗИ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ПОДГОТОВКАТА

на никой риболовец няма да се позволява достъп до неговия сектор или да подготвя своите принадлежности. сигнал ще оповести отлагането на достъпа до сектора или края на етапа на подготовка. Ако климатичните условия и графика на състезанието позволяват, състезанието да продължи редовно.

 1. АКО БУРЯТА СЕ РАЗРАЗИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Състезанието ще бъде незабавно спряно (1 еи сигнал ще бъде излъчен от организаторите) и всички състезатели трябва да намерят подслон извън колчетата. Ако климатичните условия позволяват състезанието след това ще бъде продължено и 2ри сигнал ще информира състезателите, че могат да се върнат при техните колиета; Зти сигнал, 5 минути по-късно, ще разреши на състезателите възстановяване на риболова. Продължителността на прекъсването няма да се добавя към първоначалните 72 часа.

Журито може да съкрати продължителността на състезанието, ако графикът на състезанието не позволява риболов в продължение на 72 часа. Състезанието ще бъде зачетено, ако е продължило поне 48 часа.

Анти-допинг контрол

 1. I.P.S.e.d приема Световния антидопингов кодекс приложен от C.I.P.S.

По време на първенство, рибарите, избрани да преминат антидопингов контрол, трябва

непременно да отидат на определеното място в указаното време, следвайки

F.I.P.S.e.d.’s или

насоките на журито. Всеки рибар, избран да се подложи на антидопингови проверки и не го направи ще се дисквалифицира от състезанието.

Държавите-организатори всички разходи за контрол на допинга.

Организаторите са отговорни за риболовните пособия и екипировката на риболовеца който е тестван, докато е подложен на антидопингов контрол.

Реклама върху гръбните табели на участниците

 

 1. Рекламите не са задължителни

Размерът на рекламните букви на гърба на номерата на участниците не трябва да надвишава височина от 6 см; тази форма на реклама се разрешава само в долната част на гърбната

табела, както отпред, така и отзад.

Такси на F.I.P.S.e.d. и C.I.P.S.

Всяка държава-участник трябва да заплати такса от 150 евро. Държавата-организатор запллаща 500 евро на C.I.P.S.

Церемония по откриването и ЦЕРЕМОНИЯ ПО присъждането на наградите

Церемонията по откриването и представянето на отборите се провежда два дни преди

Първия етап, в 18:00 ч. Церемонията не може да продължи повече от 2 часа и да приключи по-късно от 20:00 часа.

Първите три отбора и първите 3 индивидуални състезателя официално ще получат златен, сребърен и бронзов медал съответно.

Медалите се заплащат от F.I.P.S.e.d.

Всички участващи държ ави трябва да предоставят своите флагове и химни.

По време на церемонията държавата-победител може да бъде представена от до 9

лица на подиума.

Версии на правилника

В случай на възникване на спор относно тълкуването на правилника, само френската версия ще се взема предвид като оригинален и правдоподобен текст.

Задължения на нациите-организатори

Нацията-организатор на Световния или Зонален Шампионат трябва да:

 • Гравира наградите, предоставени от I.P.S.e.d. (плоча или лого)
 • Изпрати официални програми и информация относно шампионата на двата официални езика (английски и френски)

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor