|

Наложени наказания на състезатели и клубове в БФРС

ЗАПОВЕД № 036/21.11.2022 г.

По предложение на УС на БФРС, взето на заседанието на 17 ноември 2022 г. в Пловдив, след като се запозна с докладната записка на председателя на секция „Метод Фидер“ Ивайло Янков относно възникнал инцидент на 16 октомври 2022 г. при провеждането на третия кръг от републиканското първенство на яз. „Стублата“, налагам следните наказания:

  1. Във връзка с чл. 28, ал. 4 от Устава на БФРС, налагам дисциплинарно наказание „лишаване от състезателни права“ за срок от 3 (три) години на Иван Ангелов от клуб „С Макс“, считано до 17 ноември 2025 г. Санкцията важи за всички видове състезания, провеждани от БФРС или членуващи в нея клубове.
  2. Във връзка с чл. 28, ал. 4 от Устава на БФРС налагам дисциплинарно наказание „лишаване от състезателни права“ за срок от 3 (три) години на Асен Николов от клуб „Митерсон“, считано до 17 ноември 2025 г. Санкцията важи за всички видове състезания, провеждани от БФРС или членуващи в нея клубове.
  3. Във връзка с чл. 15, ал. 2, т. В и чл. 28, ал. 4 от Устава на БФРС налагам дисциплинарно наказание „последно предупреждение“ за изключване от БФРС към клубовете „С Макс“ и „Митерсон“, в случай на втора подобна проява от страна на техни състезатели в следващите три години, считано до 17 ноември 2025 г.

Копие от заповедта да бъде изпратено до клубовете „С Макс“ и „Митерсон“. Изпълнението възлагам на главния секретар на БФРС Валентин Симов.

София, 21 ноември 2022 г.

Георги Михайлов,

Председател на БФРС

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor