|

Международен календар на ФИПС – 2020 г.

Уважаеми колеги, от приложения линк може да изтеглите международния състезателен календар на ФИПС за сезон 2020 г.

http://www.fips-ed.com/fipsed/images/docs/Tableaux_16_11_2019_en_ok.pdf

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor