|

Декларация и пълномощно за Общото събрание на БФРС – 31 март 2023 г.

Уважаеми колеги,

В приложените файлове ще намерите декларация и пълномощно за участие в предстоящото Общо събрание на БФРС на 31 март 2023 г. в хотел „Еленски ритон“, с. Средни колиби, общ. Елена, обл. Велико Търново. Декларацията, която ви изпращаме, е необходима, за да получим информация колко от вас ще присъстват на събранието. Същата е необходима за разпечатването на изискуемите документи, както и за финансовото планиране на провеждането на събранието.

Пълномощното е необходимо само тогава, когато вие като Председател на сдружение/ клуб няма да присъствате лично, както е записано в чл.17 от нашия устав както следва:

Чл. 17. /1/ Общото събрание на БФРС е висш ръководен орган и се състои от Председателите на клубовете и сдруженията, избрани на техни общи събрания, като един Председател представлява съответния клуб или сдружение, независимо от броя на членовете.      /2/ Председателят на съответния клуб или сдружение може  да упълномощава и друго лице член на съответния клуб или сдружение за делегат  на Общото събрание.

Всеки от упълномощените делегати трябва да представи на Общото събрание оригиналния екземпляр от пълномощното.

Моля, изпращайте попълнените декларации на електронна поща bfrs@abv.bg, както и всички възникнали въпроси.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПЪЛНОМОЩНО

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor