|

БЛАНКА ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ – СЕЗОН 2024

Уважаеми колеги, от приложения файл може да изтеглите бланката за картотекиране на състезатели на Българска федерация по риболовни спортове за сезон 2024.

Бланката следва да бъде разписана от всички заявени за картотекиране състезатели, с три имена, ЕГН и декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни. Най-отдолу бланката се подписва от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на клуба. Фотокопие от нея се изпраща от електронната поща на съответния клуб на адрес kartoteki_bfrs_2024@abv.bg След изпращането ще получите потвърждение за получаването на заявката за картотекиране.

В случай, че в хода на сезона ви се налага да картотекирате допълнителни състезатели, моля използвайте същата бланка.

В случай на повече от 7 състезатели за картотекиране, чрез командите Copy и Paste увеличете позициите до желания от вас брой.

Капитаните (рънъри) се картотекират като състезатели. Впоследствие, в заявката за участие във всеки кръг, която се подава до ръководството на съответната секция и е отделна за всяка дисциплина, следва да укажете, че състезателят с платена картотека ще бъде капитан (рънър).

По изключение за първия кръг от РП – секция „Плувка“ (25-28 април 2024, Гребен канал – Пловдив), в случай на невъзможност за навременно събиране на подписите на състезателите, бланката за картотекиране може да бъде приета и на място в хартиен носител на 26 април, петък, на срещата на капитаните от техническия секретар на секцията Красимира Кънчева. За всички останали дисциплини фотокопия на заявката за картотекиране ще се приемат на посочения електронен адрес.

бланка-картотеки-2024

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor