|

БФРС протестира срещу унищожаването на рибата в река Девинска

Във връзка с екокатастрофата, сполетяла река Девинска в петък, 4 август 2023 г., Председателят на БФРС Георги Михайлов изпрати следното писмо до ресорните министерства:

До Министъра

на околната среда и водите

Г-н Юлиян Попов

 

До Министъра

на земеделието и храните

Г-н Кирил Вътев

 

ПРОТЕСТ

 

От Българската федерация по риболовни спортове

 

Относно: Унищожаване на риба и други водни организми в Девинска река

 

Уважаеми Господа,

 

На 4 август 2023 г. беше констатирано огромно количество умряла риба и запенване на река Девинска в района на завода за бутилиране на минерална вода в град Девин, собственост на „Девин” ЕАД. Експерти на РИОСВ – Смолян и Регионалната лаборатория към ИАОС провериха сигнала и установиха аварийно заустване на отпадъчни води от производствената дейност на предприятието с битово-фекален характер – от поддържането на санитарно-хигиенните условия в помещенията.

В резултат на заустването беше унищожена цялата популация от видовете балканска пъстърва, мряна и други видове риба и водни организми в специализираната зона за спортен риболов „Хвани и пусни” в градската част на река Девинска. Зоната беше създадена, зарибена, разработена и поддържана в последните три години от Община Девин, Ловно-рибарско дружество „Девин” и Клуб по спортен риболов „Девин”, в съдействие с регионалното подразделение на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Смолян.

Зарибяването с балканска пъстърва, което се провежда няколко пъти годишно, се осъществява с лични средства и дарения. В резултат на това въпросната зона „Хвани и пусни” се превърна в атрактивно място за спортен риболов и туризъм. За децата риболовци от град Девин в същата зона се организират риболовни училища, състезания и демонстрации от Ловно-рибарско дружество „Девин” и Клуб по спортен риболов „Девин”, които са членове на Българската федерация по риболовни спортове. Всичко това беше унищожено само за няколко часа от завода за минерална вода на „Девин” ЕАД.

Настояваме отговорните за тази екологична катастрофа да си понесат всички последствия с най-голямата строгост на закона, както и да финансират повторно зарибяване на зоната „Хвани и пусни” в река Девинска, за да компенсират нанесените щети. Със същата зона Българската федерация по риболовни спортове ще кандидатства за организатор на ХХХI Световно първенство по улов на пъстърва, което ще се проведе през 2025 г.

Използвам случая да благодаря на екипите на РИОСВ – Смолян, ИАРА – Смолян и ОДБХ – Смолян за бързите действия по откриване на замърсителя и прекратяване на изтичането на отпадъчните води в реката.

 

София, 7 август 2023 г.

 

С уважение:

 

Георги Михайлов,

Председател на

Българската федерация

по риболовни спортове

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor