|

ЗАСЕДАНИЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НА БФРС ПРОВЕДЕНО НА 20 юни 2013 г.

ПРОТОКОЛ – №2 Т.К. БФРС от 20=06=.13 г.

ПРОТОКОЛ № 3 СПТК-22.07.13 г.

ПРОТОКОЛ – Т.К. БФРС от 20.05.13 г.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor