|

Зарибяване 2020: Нека дадем нашите предложения!

Уважаеми колеги, в приложения файл ще намерите проекта за заповед за национално зарибяване на вътрешните водоеми в България през 2020 г. Проектът е изготвен от Министерството на земеделието и горите и ИАРА, и е предложен за обсъждане от екипа на министър Десислава Танева. Разбивката е по области, с наименование на съответната река или язовир.

Ние, като главна централа на спортния риболов в България, също можем да участваме с предложения. Затова БФРС очаква от своите членове идеи за включване на водоеми в настоящата заповед. За целта обаче всяко предложение трябва да бъде много добре обосновано. Моля вашите предложения да бъдат изпращани на електронната поща на председателя на БФРС Георги Михайлов mihailovg@abv.bg за обработване, систематизиране и изпращане в ИАРА.

проект на заповед

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor