|

Заповед относно провеждането на спортни състезания

Уважаеми колеги, в приложения файл ще намерите заповедта на министъра на младежта и спорта Андрей Кузманов относно реда и начина за провеждане на спортни състезания. БФРС умолява клубовете си да спазват стриктно заповедта при организиране на състезания по спортен риболов.

ЗАПОВЕД РД 09-889.05.11.21

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor