|

Забраняват риболова на бяла риба и щука от 15 март до 30 април

Със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов се налага забрана за улов на щука и бяла риба във вътрешни водни обекти и река Дунав през периода на тяхното размножаване, считано от 15 март до 30 април 2012 г.
За първи път периода на забраната е изтеглен малко по-напред във времето по настояване на неправителствени организации, ловно-рибарски сдружения и любители риболовци. Това се налага от необходимостта от опазване на тези видове риби, заради по-ранния им размножителен период.
При случаен улов на екземпляри от видовете /щука и бяла риба/, те следва да се връщат незабавно в съответния воден обект от който са уловени.
Заповедта е публикувана на интернет страницата на ИАРА www.iara.government.bg в раздел “Уведомления”.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor