|

Временни председатели на секции „Плувка“ и „Метод Фидер“

Днес със заповед на председателя на БФРС Георги Михайлов бяха утвърдени временни председатели на секциите „Плувка“ и „Метод Фидер“. Временен председател на секция „Плувка“ става Георги Георгиев от Шумен, който ще организира провеждането на финалния трети кръг от Републиканското първенство, насрочен за 7 – 10 юли на яз. „Овчарица“. След това секцията ще си избере постоянен председател. Временен председател на секция „Метод Фидер“ става Иван Иванов – Шопа, който ще организира провеждането на първия кръг от Републиканското първенство, насрочен за 23 – 26 юни на яз. „Берсин“. След това секцията ще си избере постоянен председател.

Временният председател на секция „Фидер“ ще бъде утвърден в следващите дни.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor