|

В плувката променят количеството стръв

Някои изменения бяха внесени и в най-популярната дисциплина – риболова на плувка. На първо място измененията засягат разрешените количества стръв и подхранка. Последното Световно първенство в Италия показа, че основният разход на повечето състезатели е едрият вердевас. В тази връзка се взе решение да се регламентира използваното количество по време на състезания, като за конкретните условия ще се въвеждат конкретни количества, които могат да бъдат – или само за стръв, или 0.25л или 0.5л, но не повече от това количество.

Изменения засегнаха и процедурата по подготвянето на подхранката. Според досегашните правила се забраняваше да се добавя вода и да се пресява храната след контрола на съдийската колегия. Но по подразбиране можеше да се доовлажнява храната с пулвелизатор. Сега беше добавена пълна забрана за добавяне на всякакви течности към вече готовата подхранка. След байт контрола се разрешава добавянето в подхранката само на сухи ароматизатори и жива стръв.  Но все още е разрешено да се стягат топките с мокри ръце.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor