|

Управителния съвет определи датите Републиканското първенство

Управителния съвет на Българската Федерация по риболовни спортове определи датите за провеждане на Републиканското първенство в различните секции. Местата за провеждане търпят корекция, но датите не могат да се променят!

Book1-СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2013 Sheet1-1

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor