|

Ще разрешат ли „чебурашките” при спинингистите?

При риболова на спининг от брега беше предложено да се узаконят „чебурашките”, т.е гъвкавата връзка между тежеста и куката, на която се поставя изкуствената примамка. До момента правилата не даваха точна трактовка за използването на „чебурашките” и това предизвикваше постоянни спорове. В крайна сметка не се стигна до решение и дебата ще бъде дискутиран с допълнително допитване до отделните федерации. Редицата световни първенства показа, че някои състезатели от чуждите страни използват в състезанията по спининг техника, която не се отнася до класическия начин на водене на примамката. Тя напомня отвесно блеснене, когато макарата не се използва при замятане и водене на примамката. А самата игра става с издърпване на влакното с ръка. След обсъждане на този казус беше взето решение да се разреши водене на примамката само когато се използва макара и да се забрани отвесното блеснене.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor