|

Спортното министерство отказа финансова помощ за двете световни първенства

Министерството на младежта и спорта на България отказа финансова подкрепа за провеждането на двете световни първенства по спортен риболов у нас през 2019 г. Както е известно, БФРС спечели право да организира шампионатите на лед и по улов на пъстърва с естествена стръв. Първият ще се проведе между 21 и 27 януари в Батак, а вторият е в края на септември в Михалково.

В тази връзка БФРС още в началото на октомври изпрати писмо до спортното министерство с молба за среща, на която да бъдат обсъдени възможностите за финансова и логистична подкрепа от страна на държавния орган за двете световни първенства.

С писмо от 26 октомври надеждите на БФРС, че все пак ще може да разчита на помощ, бяха опровергани. С писмо до федерацията зам.-министърът Ваня Колева ни уведоми, че спортното министерство разрешава провеждането на двата световни шампионата, но без финансово подпомагане.

Питаме – докога спортният риболов ще бъде държан извън дисциплините, които имат подкрепа от държавата? И колко световни първенства се провеждат годишно у нас, за да не получим поне малка помощ? БФРС никога не е имала апетити за държавно финансиране, нито пък е очаквала нещо по тази линия. Но точно в този случай спортното ведомство едва ли има право.

Като благодари на министерството за това, че все пак разреши провеждането на двете световни първенства, БФРС декларира, че ще справи със собствените си сили и средства.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor