|

Спортен календар на хищна риба от брега 2012

Първи кръг -21 и 22 април –р.Въча гр.Девин

Втори кръг –  9 и 10 юни-  р.Чая, с. Бачково

Трети кръг – 30 юни , 1 юли-р.Вит,гр.Тетевен

Председател секции БФРС :

/Б. Бояджиев/

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor