|

Риболовните организации искат специален режим за пресъхващите водоеми

Трите най-големи организации на риболовците в България – Българската федерация по риболовни спортове, Съюза на ловците и риболовците в България и Централната рибноопазваща организация, предлагат въвеждане на временен режим на риболов „хвани и пусни” във водоеми и реки, които са на критичния минимум от обема си. Както е известно, в момента значителна част от язовирите приближават това критично ниво. Налице са обезпокояващи данни за „Жребчево”, „Ястребино”, „Тича” и др.

По тази причина трите организации предлагат да се въведе „хвани и пусни” на всеки водоем с критично ниво, и да се засили контролът. Така ще бъдат опазени рибните запаси. Призовават се и самите риболовци да осмислят много добре принципа „хвани и пусни” и да си дадат сметка, че рибата е повече техен съперник, отколкото храна за пържене.

В последните дни националните медии най-сетне обърнаха по-сериозно внимание на маловодието. Нова телевизия излъчи репортаж от „Ястребино”, където огромната част от чашата на язовира е суха като барут. Би Ти Ви предаде материал за източването на „Жребчево”. Риболовните организации декларират, че ще сезират медиите за всеки подобен проблем, възникнал на други водоеми у нас.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor