|

Решения на Общото събрание на БФРС

Общото събрание на БФРС се проведе на 26 юни в село Средни колиби, община Велико Търново. От 54 клубове и сдружения, членуващи във федерацията, 34 бяха изпратили свои представители в хотел „Еленски ритон“, недалеч от язовир „Йовковци“.

Събранието започна с едноминутно мълчание в памет на колегите Йордан Софков и Камен Крайчев – Машината, които ни напуснаха миналата година. В началото делегатите приеха отчетите за дейността на федерацията и Управителния съвет, финансовият отчет за изминалата 2019 г., както и отчетът за 27-то Световно клубно първенство по риболов на пъстърва в Девин (всички документи са налични в сайта bfrs.bg), а след това пристъпиха към избор на нови членове на Управителния съвет. Това се наложи заради подадените оставки от Петър Лазаров и Стоян Стоянов, както и поради смъртта на Йордан Софков. Веселин Кюумджиев пък предложи от съвета да отпадне Божидар Тодоров – Папарака.

Въпросът с Тодоров трябваше да се реши с тайно гласуване, както повелява уставът на БФРС. В крайна сметка той отпадна от Управителния съвет след 18 гласа „за“ и 13 „против“. На овакантените места влязоха изпълнителният директор на ИАРА доц. д-р Галин Николов (29 гласа), Ивайло Христов (27 гласа) от „Майсторски риболов“, Георги Георгиев (22 гласа) от „Гарболино“ и Даниел Спасов (26 гласа) от КСР „Горна Оряховица“.

След избора думата взе доц. Николов, който съобщи как и с какво може да бъде полезен на федерацията. Той декларира пълна подкрепа, що се касае до промените в закона, статута на водоемите и тяхното отдаване, както и ангажиране на доброволни сътрудници от клубовете в БФРС. Оказа се още, че по някаква причина БФРС не е поканена да участва в изработването на промените в ЗРА, макар че по-рано тази година беше организирала мащабна среща по този въпрос във Велико Търново, на която присъства и зам-министъра на земеделието Лозана Василева. Тези предложения са входирани в министерството. По тази причина събранието възложи на УС да изпрати мотивирано писмо до земеделския министър Десислава Танева, за да бъдем включени в групата по промяна в закона. „Кой, ако не спортните риболовци, може да бъде компетентен по темата за закона, касаещ любителския риболов?“, попита и председателят на БФРС Георги Михайлов.

Голям дебат се разгоря и темата за провежданите частни турнири по спортен риболов. По закон единствено лицензираната от държавата федерация БФРС и клубовете, членуващи в нея, имат право да организират състезания. На практика обаче се получава така, че доста частни водоеми провеждат турнири без дори да поискат позволение от БФРС. Делегатите възложиха на УС да разгледа този въпрос още на първото си заседание, и да излезе с решение. Едно от предложенията беше всички тези организатори на състезания с нелегален статут да плащат определена такса на федерацията за всяко състезание, срещу което БФРС да им изпраща свой делегат – дипломиран инструктор по спортен риболов с методика за провеждане на турнири във всяка една дисциплина.

Председателят на секцията по риболов на шаран Дончо Петров настоя да се увеличи финансирането на тази дисциплина. Мотивът му беше, че тя е най-многобройната, цели с 22 отбора. Тъй като в България няма водоем, който да ги побере, тимовете са разделени на два потока, всеки от които провежда по два кръга. Накрая първенците отиват на финален кръг. Аргументите му бяха приети от събранието, което възложи на УС на БФРС да отпусне допълнително финансиране на шаранджиите.

Членският внос за 2021 г. остава непроменен – 500 лева на клуб, реши още Общото събрание. Таксите са участие във всяка следваща дисциплина, освен първата, остават по 250 лева на клуб.

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor