|

Решение на техническата комисия 18.11.2013г.

Улов Шаран 2014г.

Календар

  1. 12 – 15. 06 – Гарваново – Веринско.
  2. 10 – 13. 07 – Веринско – Крумово.
  3. 10 – 12. 10 – Тръстиково – Баниска.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor