|

Проведе се Общото събрание на БФРС

Общото събрание на БФРС се проведе на 12 май в хотел „Еленски ритон“, село Средни колиби, обл. Велико Търново. Присъстваха представители на 51 клуба, членуващи във федерацията. За водещ на събранието беше избран доц. д-р Галин Николов.

Съобразно дневния ред в началото делегатите приеха отчета за дейността на БФРС и Управителния съвет. Отчетено беше, че през 2021 г. страната ни беше домакин на две световни първенства – по улов на пъстърва с изкуствени примамки в Девин и по фидер за клубове в Пловдив, като и двата турнира получиха много висока оценка от международната федерация по спортен риболов в сладки води ФИПС – ед.

Очаквано най-голям интерес предизвика финансовият отчет на БФРС. От него стана ясно, че през 2021 г. федерацията е реализирала печалба от 44 187 лева. Приходите са в размер на 335 438 лв, а разходите – 291 271 лв. В сметките на БФРС след края на отчетния период има над 110 000 лв, което се случва за пръв път в историята на организацията. Финансовият отчет, както и докладът на председателя на Контролния съвет на БФРС Мариан Маринов, също бяха приети с голямо мнозинство от делегатите. Гласуван беше и актуализираният бюджет на БФРС за 2022 г., който е около 76 000 лв.

Делегатите на Общото събрание решиха още, че членският внос на клубовете в БФРС за 2023 г. ще остане в размер от 500 лв. В същото време събранието реши да предупреди клубовете да имат предвид, че е възможно членският внос да бъде увеличен за 2024 г. в зависимост от инфлационния индекс и икономическата ситуацията в България. Този въпрос ще се решава на годишното общо събрание през 2023 г.

По т. 7 „Промени и допълване на състава на Управителния съвет“ председателят на БФРС Георги Михайлов предложи в състава на съвета да влязат Георги Касев от секция „Улов на шаран“ и секретаря на БФРС по международните връзки и връзки с обществеността и медиите Станил Йотов. Също така Михайлов предложи от състава на Управителния съвет да бъдат освободени Александър Дерменджиев и Даниел Спасов. След проведеното тайно гласуване, както изисква Устава на БФРС, Георги Касев и Станил Йотов бяха избрани в Управителния съвет, а от него отпаднаха Александър Дерменджиев и Даниел Спасов.

В последната точка от дневния ред Георги Михайлов запозна делегатите с предстоящия 44-ти Конгрес на световната конфедерация по спортен риболов ЦИПС, който ще се проведе в София на 27-29 април 2023 г. в хотел „Маринела“. Домакинството на авторитетната проява беше възложено на БФРС и страната ни след процедура по кандидатстване по-рано тази година. Кандидатурата на БФРС и София беше предпочетена от Президиума на ЦИПС пред други три оферти. Отчетен беше и фактът, че през последните години международният авторитет на БФРС се повишава непрекъснато, най-вече поради факта, че федерацията ни успешно организира световни първенства у нас в различните дисциплини почти всяка година.

На събранието беше обсъдено и създаването на Комисия за детско-юношески спортен риболов към БФРС. Сформирането на комисията  се възлага на Секретариата на БФРС, който трябва да събере всички заинтересовани клубове и деятели и да организира работата на комисията.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor