|

Протоколи №12 и 13 на секция „Риболов с фидер“

Уважаеми колеги, прилагаме протоколи №12 и 13 от проведеното събрание на сдруженията в секция „Фидер“ и заседанието на техническата комисия към същата секция.

prtokol-12 (1) prtokol-13

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor