|

Протокол No5 от заседание на ТК – Секция „Метод фидер“

Уважаеми колеги, в линка ще намерите протокола от заседанието на ТК – Секция „Метод Фидер“ от 16 декември 2021 г.

Протокол №5 Секция Метод фидер 16.12.2021 г

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor