|

Протокол №6 от заседание на ТК – секция „Плувка“, 24.01.2022 г.

Протокол No6 от 24,01,2022 г

 

От заседание на Техническата комисия на секция Плувка към БФРС

проведено на 24.01.2022 г по вайбър в състав :

 

Присъстват: 

 

1.Даниел Спасов-председател

 

2.Георги Михайлов – СКР Корморани

 

3.Петър Лазаров – КСР Вижън

 

4.Стоян Стоянов- СЛДР Лебед Бургас

 

5.Калин Запрянов – КСР Чемпиън Фийд

 

6.Симон Симонян  – КСР Гоу Фиш

 

7.Атанас Кюркчиев – КСР Пловдивски риболовци

 

8.Людмил Кирилов – КСР Биг Фиш

 

9.Добромир Добрев – КСР Сензор

 

10.Димитър Димитров – Дреннан България

 

11.Валентин Тотев – СКР Стара Загора

 

12.Димитър Балтаков – Дайджест Логистикс Фишинг Тийм

  1. Ивайло Христов – НС КСР Майсторски риболов

14.Христо Цветанов – РК Чисти Брегове

  1. Митко Митков-СКСРГарболино тийм България
  2. Димитър Петров –РК Митерсон

 

Заседанието се проведе в следният дневен ред:

 

1.Определяне ДСК на секция ПЛУВКА за 2022

По т.1 от дневния ред се взеха следните решения:

 

Промяна  ДСК на секция ПЛУВКА за 2022г

 

Първи кръг Гребен Канал Пловдив – 19-22.05.2022– Резервен водоем Езеро Шумен

Втори кръг яз.Мандра Бургас -09-12.06.2022 г – Резервен водоем Езеро Шумен

Трети кръг яз. Овчарица ТЕЦ 2 -07-10.07.2022г- Резервен водоем Езеро Шумен

 

 „ЗА“– 13;  „ПРОТИВ“- 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – НЯМA

 

Протоколчик – Даниел Спасов

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor