|

Председателят на БФРС Георги Михайлов за курса за инструктори по спортен риболов

След началото на курса за инструктори по спортен риболов в НСА потърсихме и председателя на БФРС Георги Михайлов. Той ще води специалната подготовка, която касае конкретно спортния риболов.

  • Г-н Михайлов, какво ще представлява тази специална подготовка?
  • Самият курс се организира, тъй като това е задължително изискване на спортното министерство за получаване на лиценз от БФРС, както и от всички останали федерации. Веднага искам да уточня, че нямам никакво намерение да уча курсистите как се лови риба или как да захранваме. Всеки от тези колеги се е доказал като специалист в това направление и едва ли има какво ново да научи от мен.
  • На какво тогава ще се наблегне?
  • Ще започнем с устава на БФРС и нормативната уредба. Друг акцент ще падне върху организацията по провеждане на състезанията по спортен риболов в отделните дисциплини – плувка, фидер, шаран, изкуствени примамки, пъстърва на жива стръв, лед и изкуствена муха. Курсистите ще трябва да научат много добре състезателните правилници на абсолютно всички секции в БФРС. Третата важна точка е работата на клубовете с децата и юношите, където трябва да се работи много сериозно. И не на последно място – моралът в БФРС. Имам предвид уважението към нас самите, към самата организация, която си има структура, управителен съвет, председател и общо събрание. Всички трябва да сме наясно, че когато федерацията е добре, и клубовете ще бъдат добре.
  • Има предвидена и практическа част?
  • Да, тя ще касае абсолютно всички дисциплини, които БФРС развива. Идеята е курсистите да се запознаят подробно с всички инструменти в спортния риболов и начините за работа с тях. Първият курс ще се проведе от новия председател на секцията по риболов на лед Ивайло Христов по време на един от кръговете от републиканското първенство. Вторият ще бъде за останалите дисциплини на 11 и 12 април на гребната база в Пловдив. Изпитите ще се проведат на 15 април, когато БФРС ще има своите първи правоспособни инструктори по спортен риболов.
  • Какви предимства дава завършването на курса?
  • На първо място, че БФРС вече ще разполага с квалифицирани кадри. Ясно е, че в подобен съкратен курс няма как да се изучат в подробности анатомията и физиологията, но завършилите поне ще имат някаква основа. Психологията и педагогиката са много важни за всеки клуб по спортен риболов. Също толкова важна е спортната медицина и оказването на първа помощ. Освен това завършилите курса ще получат и правоспособност за съдии по спортен риболов. Така че за световното първенство по фидер на канала в Пловдив в края на месец май БФРС ще разполага с дипломирани кадри не само за инструктори, но и за рефери.
  • Удостоверението за правоспособност ще важи ли и за чужбина?
  • Дипломите от НСА се признават в цяла Европа и ред други страни. Ние ще информираме веднага световната федерация ФИПС, че разполагаме със сертифицирани инструктори и съдии, които могат да участват в организирането на световни и европейски първенства, както и в международните турнири.

 

 

 

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor