|

Правилник за съставяне на националния отбор по риболов на шаран

Секция  ,,Риболов на шаран ” към БФРС

 1. 1. Националният отбор по риболов на шаран се състои от:

а) три титулярни състезателни двойки

б) една двойка състезатели резерви

в)капитан/мениджър на отбора

г) помощници /рънъри/

 1. Квалификационните кръгове за формиране на националния отбор са класиранията на отбора от републиканския шампионат от предходните 2 години /общо 6 кръга/, като най-слабият кръг от тях се елиминира.
 2. Състезателите от националния отбор трябва да бъдат граждани на Република България.
 3. Състезателите трябва да са взели участие като титуляри в поне 3 кръга от предходната година или в поне 4 кръга от двете години на републиканското първенство, предхождащи годината на световното. Всеки състезател трябва да бъде действащ в първенството и в годината на световното, в същия клуб, с който се е класирал за националния отбор.
 4. Класиралите се отбори на 1-во 2-ро и 3-то място в квалификацията за национален отбор са основните три играещи двойки на световното първенство. При отказ на някой от тях, националът се попълва със следващия отбор в класирането.

6 . Техническата комисия определя бюджета за национален отбор от събраните в секцията средства, като не може да се изразходва цялата сума, а следва да се остави минимална такава, която да обезпечи функционирането на секцията до първи кръг на следващата година.

 1. Резервните състезатели се избират от техническата комисия на секция „Риболов на шаран“ към БФРС.
 2. Капитан на Националния отбор е председателят на секция „Риболов на шаран“ .
 3. Ако председателят е възпрепятстван и не може да изпълнява функциите на капитан, техническата комисия излъчва такъв.
 4. Рънърите и техният брой се определят от техническата комисия.Те могат да бъдат и хора, които не участват в републиканското първенство, ако няма желаещи състезатели.
 5. Стратегията и подготовката за участие на световни финали се определя от целия национален отбор, капитана и техническата комисия.

12 . По време на провеждането на световното първенство рънърите и резервите се разпределят  по секторите от капитана, като той определя техните задачи и отговорности. Те нямат право да съветват състезателите, а само да им предоставят информация, ако те я поискат.

 1. По време на състезание единствено капитанът има право да дава нареждания и да извършва смени.
 2. Всеки състезател е длъжен да изпълнява нарежданията на капитана .
 3. При неизпълнение на нарежданията на капитана то той има право да направи смяна и да сезира техническата комисия за това нарушение.
 4. Техническата комисия може да накаже състезател който е отказал да изпълни нареждане на капитана на отбора по време на състезанието или умишлено се отклонява от определената стратегия с лишаване от право на участие на световни първенства за срок от 1 до 3 години.

16.Не се допускат до участие в националния отбор състезатели, които грубо или системно нарушават Правилника за провеждане на РП по улов на шаран, проявяват грубо или обидно отношение към останалите участници /състезатели, организатори, съдии и др./.

Техническа комисия към секция „Риболов на шаран“ към БФРС                  01.08.2017 г. Пловдив

Изготвили: Васил Радков, Георги Касев, Петър Петров, Матей Матев и Боян Симеонов

1.Васил Радков                                                     2.Георги Касев

3.Петър Петров                                                     4.Матей Матев

5.Боян Симеонов

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor