|

Последна информация от ФИПС за световните първенства – 2020 г.

Във връзка с продължаващата пандемия на вируса COVID-19 и мерките за сигурност, световната федерация по спортен риболов в сладки води ФИПС-ед взе следните решения за предвидените за 2020 г. световни и европейски първенства, касаещи участието на отбори от България:

Световно първенство по улов на хищна риба от брега с изкуствени примамки – Португалия, 25 и 26 април 2020 г. – Шампионатът е анулиран за 2020 г. и ще се проведе през 2021, като остава за провеждане на същото място, стига федерацията на Португалия да приеме организирането му. В противен случай първенството ще се проведе в България съобразно календара за 2021 г.

Световно първенство по фидер за клубове – България, 30 и 31 май 2020 г. – Шампионатът е отложен за 24 и 25 октомври 2020, потвърждава се провеждането му в България на гребния канал в Пловдив

Световно първенство за нации и клубове по риболов на пъстърва с естествени примамки – Франция, 21 и 21 юни 2020 – Шампионатът е анулиран за 2020 г. и ще се проведе през 2021, като остава за провеждане на същото място, стига федерацията на Франция да приеме организирането му. В противен случай първенството ще се проведе в Хърватия съобразно календара за 2021 г.

Световно клубно първенство по риболов на плувка – Сърбия, 27 и 28 юни 2020 г. – Шампионатът трябва или да бъде анулиран, или да бъде отсрочен за друга дата, която ще сe определи допълнително. В случай, че все пак ще се проведе на по-късна дата, организацията отново ще бъде поверена на федерацията на Сърбия, в същия град и на същото място. Ако няма такава възможност, шампионатът ще бъде анулиран за 2020 г. и отложен за провеждане през 2021 г. Организацията ще бъде възложена на същата федерация, а в случай на невъзможност ще бъде възложена на Белгия според календара за 2021 г.

Световно първенство по фидер за нации – Франция, 11 и 12 юли 2020 г. – Шампионатът ще бъде анулиран или отложен за друга дата, която ще се определи допълнително. В случай на провеждане, той ще се състои в друга страна, тъй като федерацията на Франция вече отказа да го проведе. Ако няма възможност за провеждането му, шампионатът ще бъде анулиран за 2020 г. и насрочен за 2021 г., като организацията ще бъде възложена отново на Франция. В случай на отказ, шампионатът ще бъде поверен на Украйна съобразно календара за 2021 г.

Европейско първенство на плувка – Португалия, 25 и 26 юли 2020 – Шампионатът е анулиран за 2020 г. и ще се проведе през 2021, като остава за провеждане на същото място, стига федерацията на Португалия да приеме организирането му. В противен случай първенството ще се проведе в Унгария съобразно календара за 2021 г.

Що се касае до останалите първенства от календара за 2020 г., засега те остават на същите дати, но под условие. На 15 май ФИПС-ед ще публикува официалното си становище, касаещо следните шампионати:

Световно първенство на плувка за нации – Италия, 12 и 13 септември 2020 – Пескиера дел Гарда, канал Минсио

Световно първенство по улов на шаран – Украйна, 23 до 26 септември 2020, Област Прилбиши, езеро Тридент

Световно първенство по фидер за клубове – България, 24 и 25 октомври 2020 – Гребен канал, Пловдив

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor