|

Ограничават достъпа на капитаните при подледния риболов

Някои изменения бяха внесени и в подледния риболов на мормишка. Повечето от тях са продиктувани от проведените напоследък Световни първенства. Проверката на стръвта и подхранката вече ще се извършва извън пределите на неутралната зона, която ограничава сектора. След проверката състезателят е длъжен да влезе в неутралната зона, където до края на проверката нямат право да влизат нито треньорите, нито журналисти. В неутралната зона ще може да се влиза едва след подаване на сигнала за влизане по секторите.

Тъй като не навсякъде по света има мерни кутии за стръв на Сенсас, бе прието да могат да се използват кутии и на други фирми.

 

 

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor