|

Метод фидер – правилник и протокол от заседание на ТК

Уважаеми колеги, в приложените файлове ще намерите протокола от заседанието на Техническата комисия към секция Метод фидер, проведено на 4 декември 2021 г., както и състезателния правилник.

БФРС ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА СЕКЦИЯ МЕТОД ФИДЕР2022 (1)

Протокол секция метод фидер 04,12,2021 г (1)

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor