|

Лимити на ФИПС за захранка и стръв – 2020

Комитетът на директорите на ФИПС утвърди на заседанието си от 15 и 16 ноември в Рим следните лимити на количествата захранка и стръв, които ще бъдат използвани в международния календар за 2020 година.

РИБОЛОВ НА ЛЕД

2 литра захранка и 1 литър стръв.

Първенство: Литва

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – КЛУБНО ПЪРВЕНСТВО

20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Сърбия

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО

20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Португалия

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – ВЕТЕРАНИ

20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Словения

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – ИНВАЛИДИ

15 литра захранка и 2 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Словения

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – МАСТЪРС

20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Словения

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – ЮНОШИ И МЛАДЕЖИ

Категория U15: 15 литра захранка и 2 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Унгария

Категория U20: 20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Унгария

Категория U25: 20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Унгария

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – ЖЕНИ

20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 0.75 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Холандия

РИБОЛОВ НА ПЛУВКА – НАЦИИ

20 литра захранка и 2.50 литра стръв, от които максимум 1 литър фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Италия

РИБОЛОВ НА ФИДЕР

15 литра захранка и 2 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: Франция

РИБОЛОВ НА ФИДЕР – КЛУБОВЕ

15 литра захранка и 2 литра стръв, от които максимум 0.50 литра фуил. В общото количество стръв, максимумът на торния червей е 0.50 литра. Торните червеи трябва да бъдат измервани цели, в ненарязано състояние. Вердевасът за кука се представя отделно в „официалната мерителна кутия на ФИПС”, специално направена за тази цел. След контрола вердевасът, предназначен за куката, може да бъде използван и в захранката.

Първенство: България

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor