|

Категория „На плувка“

18-19 май- ез. Шумен – резерва Овчарица
14-15-юни Пловдив , яз. Леново
13-14 юли Мандра Бургас

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor