Картотека

Може да изтеглите Картотеката от тук : бланка – картотеки

Може да изтеглите оценителен лист от тук  БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО РИБОЛОВНИ СПОРТОВЕ

адаптирано от webpossessor