|

I I – ви кръг Републиканско първенство по плувка в сладки води.

 1.   5  Юни – тренировка – Четвъртък:
 • 7:30 часа теглене на жребий за тренировка.
 • 8:00 часа влизане в секторите
 • 10:00 часа начало на тренировката.
 • 14:00 часа край на тренировката.
 1. 6  Юни – официална тренировка – Петък.
 • 7:00 часа теглене на жребий за тренировка.
 • 8:00 часа влизане в секторите
 • 10:00 часа начало на тренировката.
 • 14:00 часа край на тренировката
 • 15:00 часа освобождаване на местата.
 • 17:00 часа техническа конференция. Ресторанта в хотел Глобус.
 1.  7  Юни – Събота
 • 7:00 часа жребий.
 • 8:00 часа влизане в секторите
 • 8:45 часа проверка на стръв и захранка.
 • 9:50 часа старт за тежка подхранка.
 • 10:00 часа старт на състезанието.
 • 13:55 часа сигнал за пет минути преди края.
 • 14:00 часа край.
 1. 8  Юни – Неделя
 • 7:00 часа жребий.
 • 8:00 часа влизане в секторите
 • 8:45 часа проверка на стръв и захранка.
 • 9:50 часа тежка подхранка.
 • 10:00 часа старт.
 • 13:55 часа сигнал за пет минути преди края.
 • 14:00 часа край.
 • 17:00 часа награждаване в ресторант Манастира -Шумен.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor