|

Документи от Управителен съвет

ПРОТОКОЛ -№ 5 УС БФРС – 23.07..2013г.

ПРОТОКОЛ -№1 УС БФРС – 12.03.2013г.

ПРОТОКОЛ -№2 УС БФРС – 17.04.2013г.

ПРОТОКОЛ -№3 УС БФРС – 20.05.2013г.

ПРОТОКОЛ -№ 4 УС БФРС – 20=06..2013г.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor