|

    ДЪРЖАВЕН  СПОРТЕН  КАЛЕНДАР – БФРС

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФРС ЗА СЕЗОН 2020

ДИСЦИПЛИНИ

А. ПОДЛЕДЕН РИБОЛОВ

Първи кръг – 11 – 12.01.2020 г.;

Втори кръг – 25 – 26.01.2020 г.;

Трети кръг – 29.02. – 01.03.2020 г.

Място на провеждане: яз.Широка поляна, яз.Малък Беглик, яз.Голям Беглик, яз.Веринско.

Забележка: мястото се определя в зависимост от наличието на лед  …

Б. УЛОВ НА ПЪСТЪРВА С ЕСТЕСТВЕНА СТРЪВ

Първи кръг – 13 – 14.06.2020 г.;

Втори кръг – 20 – 21.06.2020 г.;

Трети кръг  – 04 – 05.07.2020 г.

Място на провеждане: р. Въча, с.Михалково.

В. УЛОВ НА ХИЩНА РИБА ОТ БРЕГА

Първи кръг – 13 – 14.06.2020 г.;

Втори кръг – 20 – 21.06.2020 г.;

Трети кръг  – 04 – 05.07.2020 г.

Четвърти кръг – 12 – 13.09.2020 г.

Място на провеждане: р. Въча, с.Михалково.

Г. УЛОВ НА РИБА НА ПЛУВКА

Първи кръг – 16 – 19.07.2020 г. – яз. Мандра;

Втори кръг –  10 – 13.09.2020 г. – ез.Шумен;

Д. УЛОВ НА ШАРАН

Първи кръг – 09 – 12.07.2020 г.

Втори кръг – 30.07 – 02.08.2020 г.

Трети кръг – 13.08. 2020 г. – 16.08.2020 г

Място на провеждане: яз.Тръстиково, яз.Берсин,  яз.Комарево

Е. УЛОВ НА ФИДЕР

Първи кръг – 20 –  23.08.2020 г. – гребен канал Пловдив;

Втори кръг – 01 – 04.10.2020 г. – гребен канал Пловдив;

Трети кръг – 22 – 25.10.2020 г. – гребен канал Пловдив.

Ж. Купа на БФРС

09 – 11.10.2020 г. – гребен канал Пловдив.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor