|

    ДЪРЖАВЕН  СПОРТЕН  КАЛЕНДАР – БФРС

ДЪРЖАВЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА БФРС ЗА СЕЗОН 2020

ДИСЦИПЛИНИ

А. ПОДЛЕДЕН РИБОЛОВ

Първи кръг – 11 – 12.01.2020 г.;

Втори кръг – 25 – 26.01.2020 г.;

Трети кръг – 29.02. – 01.03.2020 г.

Място на провеждане: яз.Широка поляна, яз.Малък Беглик, яз.Голям Беглик, яз.Веринско.

Забележка: мястото се определя в зависимост от наличието на лед  …

Б. УЛОВ НА ПЪСТЪРВА С ЕСТЕСТВЕНА СТРЪВ

Първи кръг – 09 – 10.05.2020 г.;

Втори кръг – 15 – 17.05.2020 г.;

Трети кръг  – 06 – 07.06.2020 г.

Място на провеждане: р. Въча, с.Михалково.

В. УЛОВ НА ХИЩНА РИБА ОТ БРЕГА

Първи кръг – 09 – 10.05.2020 г.;

Втори кръг – 15 – 17.05.2020 г.;

Трети кръг  – 06 – 07.06.2020 г.;

Четвърти кръг – 04 – 05.07.2020 г.

Място на провеждане: р. Въча, с.Михалково.

Г. УЛОВ НА РИБА НА ПЛУВКА

Първи кръг – 09 – 12.04.2020 г. – гребен канал Пловдив;

Втори кръг –  14 – 17.05.2020 г. – ез.Шумен;

Трети кръг –  04 – 07.06.2020 г. – ез.Мандра;

Четвърти кръг  –  16 – 19.07.2020 г. – ез.Мандра.

 

Д. УЛОВ НА ШАРАН

Първи кръг – 11 – 14.06.2020 г.

Втори кръг – 09 – 12.07-2020 г.

Трети кръг – 30.07. 2020 г. – 03.08.2020 г

Ясто на провеждане: яз.Тръстиково, яз.Берсин,  яз.Бозвелийско и яз.Левски.

Е. УЛОВ НА ПЪСТЪРВА С МУХА

Първи кръг – 23 – 24.05.2020 г., р.Вит – с.Глжене;

Втори кръг – 19 – 21.06.2020 г., р.Въча – с.Михалково;

Трети кръг – 18 – 20.09.2020 г., р.Въча – с.Михалково.

Ж. УЛОВ НА ФИДЕР

Първи кръг – 7 –  10.05.2020 г. – гребен канал Пловдив;

Втори кръг – 20 – 23.08.2020 г. – гребен канал Пловдив;

Трети кръг – 01 – 04.10.2020 г. – гребен канал Пловдив.

Световно клубно първенство по фидер – 25 – 31.05.2020 г. – гребен канал Пловдив

Купа БФРС – 09 – 11.10.2020 г. – гребен канал Пловдив.

ДСК е приет на заседание на УС на БФРС състояло се на 15 ноември 2019 г. в гр.Велико Търново.

Председател,

Георги Михайлов

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor