|

БФРС вече има дипломирани инструктори

Първите дипломирани в България инструктори по спортен риболов вече са факт. 18 представители на БФРС издържаха успешно държавния изпит в Центъра за следдипломна квалификация в НСА. Подобен курс у нас се организира за пръв път, тъй като досега спортният риболов не беше залегнал в учебните програми на академията.

Курсът почна през декември и продължи половин година. Организирането му се налагаше от промените в закона за спорта, които изискват всяка спортна федерация и клуб да разполагат с дипломирани треньори или инструктори. Това е задължително условие за получаване на лиценз за развиване на спортна дейност от БФРС. Председателят на федерацията Георги Михайлов и главният секретар Валентин Симов намериха начин да организират курса по най-бързия начин. Той се проведе под ръководството на проф. Бисер Цолов, ръководител на Центъра за следдипломна квалификация в НСА.

Учебната програма включваше специална подготовка в спортния риболов, спортна психология, спортна педагогика, спортен маркетинг, основи на спортната тренировка, спортна медицина, анатомия и физилогия. Заради пандемията от Ковид- 19 част от курса премина дистанционно. Курсистите от БФРС писаха реферати по най-различни теми, повечето от тях пряко свързани със спортния риболов. Така например по спортна медицина разработваната тема беше за инциденти и травми в състезанията по риболов и оказване на първа помощ, а спортният маркетинг включваше създаване на програма и маркетингов план за провеждане на състезание по спортен риболов.

Държавният изпит представляваше тест от 12 въпроса, свързани с цялата учебна програма. Курсистите на БФРС се справиха чудесно и бяха поздравени от проф. Цолов за успешното преминаване на курса. Дипломите ще им бъдат връчени по-късно този месец.

БФРС ще организира втори такъв курс през есента, за да може всички клубове да разполагат с дипломирани инструктори по спортен риболов.

Добавете коментар

адаптирано от webpossessor